Kwartierstaat Michal, Gabrille en Miriam Simonis

Klik hier voor de vorige generatie

GENERATIE XI
 

1024. SIMONIS, Matthijs, ged. Luik (B.) 24.05.1623 (?), 'jm van Luyck', meester chirurgijn, overl. 's-Gravenhage (waarschijnlijk) tussen 01.01.1677 en 19.01.1677, otr. 's-Gravenhage 15.01.1651, tr. 's-Gravenhage (stadhuis) 29.01.1651

 

 

Mathijs zou gelijk kunnen zijn aan Mathieu Simon, die op 24.05.1623 te Luik wordt geboren als 'fils illgitime' van Jo[ann]is/Jean Simon en Anna NN (Archive de l'Ett, Luik)
Op 26.02.1649 wordt Mathys Symons ingeschreven in de lijst van burgers van 's-Gravenhage (Oud-archief van de Gemeentesecretarie, Index op nieuwe burgers, inv. 1050 f.141).
'Den 15 Januari 1651 ondertrouwden Mathijs Simons, jm van Luyck, en Maria van der Maes, jd, beiden wonende alhier, ten Stadhuize getrouwd den 29 Januari 1651'.
In een lijst van chirurgijns die door het Cosmas- en Damianusgilde (chirurgijnsgilde) zijn geaccepteerd wordt de toelating van Mr. Mathijs Sijmon met enkele anderen vermeld ('... gepasseert den ...') zonder datum. Maar de inschrijving bevindt zich tussen inschrijvingen van 'Junij 1646' en '14 novemb: 1653'. Verderop in deze lijst van het gilde een opsomming van de 'leerjongens en knegten' die tussen 'den eersten Jantwarij 1656' en 'den 4 Junij 1676' bij Matthijs in de leer of in dienst zijn geweest of 'op de winckel sijn gecomen'.
De overlijdensdatum van Matthijs ligt tussen 01.01.1677 en 19.01.1677. Op de eerstgenoemde datum maakte hij namelijk zijn testament en op de tweede datum werd deze laatste wilsbeschikking aanvaard door de betrokkenen, i.c. zijn weduwe Maria van der Maers, Corn. Bal (de echtgenoot van Anna Simonis) die de praktijk van Matthijs overneemt tegen betaling van huur aan de weduwe, Johann de Cocq, med. doc., die de opleiding van Isbrant tot chirurgijn resp. med. doc. op zich zal nemen en de Deken van het Haagse Chirurgijnsgilde Willem van Bourgogne, die akkoord gaat met de arrangementen (Not. Arch. 's-Gravenhage nr 632, blz 326 en 336). In de boedelbeschrijving van 30.02.1680 (Not. Arch. 's-Gravenhage nr 633, blz. 286 t/m 292a) wordt als overlijdensdatum 1 januari 1677 genoemd. Zekerheid hierover is echter niet te vinden.
(Meer gegevens over Matthijs zijn te vinden in het boek "Van Waelen en andere uytlanders" van Theo Witberg)
    
1025. MAE(R)S(CH), Maria van der, ged. Wateringen ... 1625, begr. 's-Gravenhage 05.09.1687
    'Den 5 September 1687 wordt het begraven van de weduwe van Mr. Matthijs Simonis in het Westeinde met 3 poozen beluid. Betaald f 9.15. Denzelfden dag wordt in de Groote Kerk een graf voor haar geopend, betaald: f 6.0.' (DTB GA 's-Gravenhage no. 99, bl 9v, 22)
  Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):
  a. Isibrandus Simonis, ged. ...
  b. Andreas/Andries Simonis, ged. ... 1660 (kwartier 512)
  c. Magdalena Simonis, ged. ...
  d. Anna Simonis, ged. ...
   
1026. KREMER, Henricus/Henrici, ged. ..., overl. ..., tr. Emmerich (Sankt Aldegundiskirche) 25.10.1665
   
1027. GEIN/GEIJN/GHIJN, Anna/Annae van, ged. ..., overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Lambertus Cramers/Kremer, ged. Emmerich (Sankt Aldegundiskirche) 03.11.1661
Bij deze geboorte wordt als moeder 'Lambertae Palmers' genoemd. Misschien een 1e echtgenote van Henrici Kremer ?
  ? Cornelia Maria Cramers/Kremer, ged. Emmerich (Sankt Aldegundiskirche) 04.04.1667 (kwartier 513)
  ? Franciscus Ignatius Cramers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundiskirche) 15.04.1674
   
1028. WIJNANTS, ...
   
1029. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jan Wijnants, ged. Maastricht ... . 1660 (kwartier 514)
   
1030. NASSAU, Willem, jonker van, geb. 's-Gravenhage ... 1620, soldaat onder de compagnie van kapitein Percheval 01.02.1657, kamerling 1661, overl. 's-Gravenhage .... na 09.09.1681, tr. 's-Gravenhage ... 1650
    Willem, jonker van Nassau, was een buitenechtelijk kind van Willem van Nassau, heer van de Lek en Barbara Augustinusdr. Cox. Hij werd opgevoed ten huize van zijn stiefgrootvader notaris Lambert Rietraet in Den Haag.
Anna van der Noot, de weduwe van Willem van Nassau, heer van de Lek, was op de hoogte van dit kind en betaalde jaarlijks 300 guldens voor zijn onderhoud.

 

 

1031. MULDER, Geertruijt Hendriks, ged. 's-Gravenhage ... 1629, overl. 's-Gravenhage (beluid) 17.04.1719
  Uit dit huwelijk:
  a. Willem (de Jonge) van Nassau, geb. 's-Gravenhage ... 1654
In 1676 was hij kleermakersknecht in Den Haag; in dat jaar werd hij enige malen beschuldigd van diefstal van kleren (Not. Arch. 's-Gravenhage nr 371, fol. 77, 122 en 136). Hij schijnt geheel aan lager wal te zijn geraakt, want op 19 maart 1708 werd hij op verzoek van zijn moeder 'vermits zijn continueel dronken drinken en ergerlijk leven' in een beterhuis opgesloten (De Navorscher 1859, blz. 285) 
  b. Margaretha van Nassau, geb. 's-Gravenhage ...
  c. Barbara van Nassau, geb. 's-Gravenhage ... 1659
  d. Alida van Nassau, geb. 's-Gravenhage ... 1661 (kwartier 515)
  e. Johan van Nassau, geb. 's-Gravenhage ... 1665
   

1032.

MONNIER, Henry, geb. ... 1635, overl. ..., tr. ... 1655

 

 

1033.

FOCARS, Marguerite, geb. ... 1635, overl. ...

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

No Monnier, ged. 's-Gravenhage 26.12.1659 (kwartier 516)

 

?

Henricus Monnier, ged. 's-Gravenhage ... 1675

 

 

1034.
t/m
1087.

NN

 

 

1088.

ELSENBRUCH, Henrich, geb. ..., op 20.01.1629 beleend met de Kinkelbacher Hof, overl. Kinkelbacher Hof ... tussen 11.04.1648 en 10.10.1649, tr. ...

 

 

1089.

Trintgen ..., geb. ..., overl. ... na 1655

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Eva Elsenbruch, geb. ... 1615 (als lidmaat bevestigd Wickrathberg 26.05.1632)

 

b.

Jenn Elsenbruch, geb. ... 1625

 

c.

Jan Elsenbruch, geb. ... 1627 (kwartier 544)

 

d.

Ann Elsenbruch, geb. Kinkelbacher Hof ... 1630 (als lidmaat bevestigd Wickrathberg 11.04.1649)

 

 

1090.

GERHARD(T)S, Vit(en)/Vitus, geb. ..., overl. Schwanenberg ... na 1655, tr. ...

 

 

1091.

Katharina/Trintgen ..., geb. ..., overl. Schwanenberg ... na 1655

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Ahletgen/Adelheid Gerhard(t)s, geb. ... vr 1635 (kwartier 545)

 

 

1092.

CAMP/KAMP, ...

 

 

1093.

????

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Coon/Konrad Camp/Kamp, geb. ... vr 1637 (kwartier 546)

 

 

1094.

MEWIS, Wilhelm Alberts, geb. Wanlo (Stadtbezirk Wickrath) .... 1610, overl. Jans Hof (Odenkirchen) .... na 1677, tr. Odenkirchen/Wickrathberg (?) 03.01.1644

 

 

1095

DRSELEN, Katharina/Trintgen, ged. Wanlo .... 1620, overl. Jans Hof (Odenkirchen) .... na 1677

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Wilhelmina Alberts, geb. ....

 

?

Ida/Idgen Alberts, geb. .... 1650 (kwartier 547)

 

 

1096.

KEYSER, Johann Heinrich, geb. Kelzenberg .... 1612, overl. ...., tr.1 ... 1635 Lene Jennissen, geb. ...., overl. ...., dr v ....; tr.2 .... 1640

 

 

1097.

SCHRDERS, Maria, geb. ...., overl. .... na 1674

 

Uit huwelijk 1 (o.a. ?):

 

a.

Johannes Keyser, geb. Juechen .... 1636

 

Uit huwelijk 2 (o.a. ?): 

 

b.

Gerhard Keyser, geb. Juechen .... 1642 (kwartier 548)

 

c.

Peter Keyser, geb. Juechen .... 1645

 

d.

Grd Keyser, geb. Juechen .... 1648

 

e.

Barbara Keyser, geb. Juechen .... 1651

 

f.

Katharina Keyser, geb. Juechen .... 1653

 

g.

Werner Keyser, geb. Juechen 05.06.1656

 

 

1098.

PLLEN, ....

 

 

1099.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?): 

 

?

Christina Pllen, geb. .... (kwartier 549)

 

 

1100.

WINTZEN, Matthias/Teiss/Theien, geb. ...., overl. ...., tr. ....

 

 

1101.

WINKELS/WINKEL, Sophia/Feygen, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Wilhelm Wintzen, geb. ....

 

b.

Wilhemina Wintzen, geb. ....

 

c.

Jrgen/Georg Wintzen, geb. ... (quarter 550)

 

d.

Judith Wintzen, geb. Juchen 21.03.1655

 

 

1102.

JUNCKERS, Cornelius/Nelissen/Nellis, geb. Schaan .... 1620, overl. Schaan 26..12.1701, tr. Wickrathberg 22.01.1641

 

 

1103.

MAGERS, Sophia/Feigen/Feygen, geb. Schaan .... 1615, overl. .... 1687, wed v Emmerich Coenen/Koenen

 

 

Sophia Magers tr.1 .... vr 1640 Emmerich Coenen/Koenen, geb. ...., overl. ...., zn v ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Johannes Junckers, geb. Schaan .... 1642

 

b.

Adam Junckers, geb. Schaan ....

 

c.

Wilhelm Junckers, geb. Schaan .... 1648

 

d.

Peter Junckers, geb. Schaan .... 1651

 

e.

Wolter Junckers, geb. Schaan ....

 

f.

Margaretha/Griet(gen) Junckers, ged. (evang.) Juechen 06.04.1658 (kwartier 551)

 

g.

Anna Junckers, ged. Juecheb 03.10.1669

 

 

1104.
t/m
1123.

NN

 

 

1124.

COPPEN, Godefridus, ged. Venray 29.06.1632, overl. , otr. Vierlingsbeek 14.04.1657, tr. Vierlingsbeek 06.05.1657 

 

 

1125.

DEENEN, Joanna, geb. , overl.  

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?): 

 

a.

Christina/Stineke Coppes, ged. Vierlingsbeek 02.03.1659 (get.: Derck Siberts, Barbara Coppen)

 

b.

Margaretha/Grietje Coppen, ged. Vierlingsbeek 15.08.1660 (get.: Seger Verrosmeulen. Aldegonda Coppen)

 

c.

Mechtilda Coppen, ged. Vierlingsbeek 31.03.1662 (get.: Petrus Coppen. Maria Verrosmeulen)

 

d.

Aldegonda/Odilia Coppen, ged. Vierlingsbeek 24.08.1664 (get.: Christianus Ernsten, Mechtilda Deenen)

 

e.

Alardus Coppen, ged. Vierlingsbeek 21.06.1667 (get.: Joannes Verbeeten, pastoor Bergen, Godefridus Sibert vic. Sevenum, Aleijda Alardi Jacobs) (kwartier 562)

 

f.

Petrus Coppen, ged. Vierlingsbeek 17.12.1669 (get.: Joannes Cuppen, Kerste Deenen, Leonarda Hoeben)

 

g.

Agnetis Coppen, ged. Vierlingsbeek 20.08.1672 (get.: Jacobus Coppen. Henrica Deenen)

 

h.

Joanna Coppen, ged. Vierlingsbeek 07.01.1675 (get.: Henricus Deenen, Mechtilda Jans)

 

Bron: http://www.gennet.nl/genealogie/html/cuppen/cuppen/cuppen.htm 

 

 

1126.
t/m
1151.

NN

 

 

1152.
t/m
1167.
kwartierverlies wegens onbekende vader
   
1168.
t/m
1191.
NN

 

 

1192. LINSCHOTEN, Willem Jacobsz van, ged. Utrecht 30.03.1631, 'houtschild', overl. .... na 1682, tr.1 Utrecht 02.04.1650 Hiermpjen Hendriks van Asperen (zie kwartier 1193); tr.2 Utrecht 13.06.1700 Aegje Pieters van Oorschot, geb. Utrecht .... 1635, overl. Utrecht 17.01.1711, dr v Pieter .... van Oorschot en ....
   
1193. ASPEREN, Hiermpjen/Hermpie Hendriks van, ged. ... . 1635, overl. Utrecht 01.10.1698
  Uit dit huwelijk:
  a. Jacob Willemsz. van Linschoten, ged. Utrecht 08.05.1651

 

b.

Maria Willemsd. van Linschoten, ged. Utrecht 17.11.1654

 

c.

Driekje Willemsd. van Linschoten, ged. Utrecht 08.02.1656/1657

 

d.

Johannes Willemsz. van Linschoten, ged. Utrecht 15.08.1659

 

e.

Hendrik Willemsz. van Linschoten, ged. Utrecht 18.09.1662

 

f.

Willem Willemsz. van Linschoten, ged. Utrecht 13.11.1667 (kwartier 596)
   
1194. BEEST, Michiel van
   
1195. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Annighje Michiels van Beest, ged. Utrecht .... 1671 (kwartier 597)
   
1196. WEBBE, ...
   
1197. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Hans Jurjen Webbe, ged. Utrecht ... 1679 (kwartier 598)
   
1198. WINKEL, ... van
   
1199. ROTTEN, Sara
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Lijsbeth van Winkel, ged. Utrecht .... 1683 (kwartier 599)
   
1212. HELVER(S)TOON/HELVERTEN, Robbert van, ged. ...., overl. Utrecht (begraven Geertekerk) 23.11.1731
   

Notarile akte, notaris H. van Woudenbergh, Utrecht dd. 24.06.1705: Jelis van Helverstoon, wedn v NN, gehuwd met Ariaentie van der Eem (eerste partij) laat een akte opstellen over de voogdbenoeming van zijn onmondige voorkinderen. Tweede partij: zijn vrouw. Eveneens tweede partij: Robbert van Helverstoon, broer. (Notarieel Archief Utrecht, inventarisnummer U93a48, aktenummer 68)

 

 

1213. ROBBERTS, Jannichje, ged. ...., overl. Utrecht (begraven Geertekerk) 28.04.1729
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Hendrik/Hindrik Rob(b)ertse van Helvertoon, ged. Utrecht .... (kwartier 606)
   
1214. BARE(N), Jan/Johan Gerritsen/Gerritsz van, ged. ...., overl. ...., tr. Utrecht 20.06.1665
   
1215. HOUTER/HONTER/HUNTER, Lijsbeth Robberts, ged. Utrecht (Jacobykerk) 21.08.1639, overl. ....
  Uit dit huwelijk:
  a. Johanna van Baren, ged. Utrecht (Jacobikerk) 05.10.1667
  b. Anthoni van Baren, ged. Utrecht (Jacobikerk) 08.11.1668
  c. Cornelis van Baren, ged. Utrecht (Jacobikerk) 19.03.1671
  d. Johannes van Baren, ged. Utrecht (Jacobikerk) 09.02.1673
  e. Willemina van Baren, ged. Utrecht (Buurkerk) 23.10.1674
  f. Maria van Baren, ged. Utrecht (Buurkerk) 27.09.1676
  g. Gerardus van Baren, ged. Utrecht (Buer.kerck) 22.01.1678
  h. Albertus van Baren, ged. Utrecht (Domkerk) 23.07.1679
  i. Aletta van Baren, ged. Utrecht (Domkerk) 15.02.1684 ('tweeling') (kwartier 607)
  j. Nicolaes van Baren, ged. Utrecht (Domkerk) 15.02.1684 ('tweeling')
  k. Debora van Baren, ged. Utrecht (Domkerk) 25.12.1686
   

1236.

WESTENENG, Jan Jansz, geb. ...., begr. Doorn 12.01.1694, tr.1 .... Dirkie Aelberts; otr.2 Doorn 03.01.1675, tr.2 Doorn 17.01.1675

 

 

1237.

Metie/Metje Jans, geb. ...., overl. ....

 

 

Metie Jans tr.1 .... Willem Willemsz

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Dirkie Westeneng, ged. Doorn 24.10.1675

 

?

Jan Jansen Westeneng, ged. Doorn 04.04.1680 (kwartier 618)

 

?

Hendrikje Westeneng, ged. Doorn 27.08.1682

 

 

1246.

VELPEN, Gijsberth Roelofsz van, geb. .... 1625, ouderling hervormde kerk Darthuizen 1650, overl. ...., tr. ....

 

 

1247.

Lijsbet NN, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Ariaantje Gijsberts van Velpen, ged. Darthuizen ....

 

?

Antoinet Gijsberts van Velpen, ged. Darthuizen ....

 

?

Hendrikje Gijsberts van Velpen, ged. Darthuizen ....

 

?

Neeltje Gijsberts van Velpen, ged. Darthuizen ....

 

?

Roelof Gijsberts van Velpen, ged. Darthuizen .... 1665 (kwartier 623)

 

?

Jannigje Gijsberts van Velpen, ged. Darthuizen ....

 

 

1344.

Jan Gerrits, geb. ...., overl. ...., tr. ....

 

 

1345.

OUDIJN, Cornelia Tonus, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Gerrit Jansen, geb. .... (kwartier 672)

 

 

1346.

Peter Maertens/Meertens, geb. ...., overl.  .... vr mei 1682

 

 

1347.

BRONKHORST, Maria Janse, geb. Lexmond .... juli 1642 (een andere bron meldt: 1660), overl. .... vr december 1683

 

 

Maria Janse Bronkhorst otr.2 Rijsoord 10.05.1682, tr.2 Rijsoord 01.06.1682 Pieter Jacobsz Drogendijk, geb. Rijsoord 12.08.1657, overl. ...., zn v Jacob Teunisz Drogendijk en Lijntje Pieters Vinck
In december 1683 trouwt Pieter Jacobsz opnieuw

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Jannigje Peters, geb. Zijderveld .... (kwartier 673)

 

 

1348.

WITH, Dirk de, geb. .... 1650, overl.  ...., tr. ....

 

 

1349.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Govert Dircksen de With, geb. Heicop .... 1670 (kwartier 674)

 

 

1372.

PIJON, Thomas Jansz., ged. Dordrecht 14.04.1664, overl. ...., otr. Dordrecht 31.07.1689, tr. Dordrecht 14.08.1689

 

 

1373.

Catharina Pieters, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Geertruij Pijon, ged. Dordrecht 08.06.1690

 

b.

Johannes Pijon, ged. Dordrecht 08.08.1692, overl. Dordrecht .... vr augustus 1693

 

c.

Johannes Pijon, ged. Dordrecht 21.08.1693 (kwartier 686)

 

d.

Pieter Pijon, ged. Dordrecht 31.08.1698

 

e.

Johanna Pijon, ged. Dordrecht 19.11.1699

 

f.

Maria Pijon, ged. Dordrecht 06.07.1702

 

Bron: http://www.antenna.nl/~daktari/pigeon2.htm

 

 

1374.

CIFFRIJ, Jan Jansz, geb. ...., overl. ...., tr. ....

 

 

1375.

ROY/KOY/LOOIJ, Jacomijntje Frederiks de, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a.):

 

a.

Daniel Jansz Ciffrie, ged. Dordrecht 13.08.1679, overl. Dordrecht .... vr 30.12.1680

 

b.

Daniel Jansz Ciffrie, ged. Dordrecht 30.12.1680

 

c.

Soetje Jansd Ciffrie, ged. Dordrecht 23.12.1682

 

d.

Barbara Jansd Ciffrie, ged. Dordrecht 05.02.1685, overl. .... vr mei 1686

 

e.

Barbara Jansd Ciffrie, ged. Dordrecht  03.05.1686

 

f.

Johannes Jansz Ciffrie, ged. Dordrecht 21.01.1691

 

g.

Frederik Jansz Ciffrie, ged. Dordrecht 21.11.1692

 

h.

Isaac Jansz Ciffrie, ged. Dordrecht  27.05.1695 (tweeling met i)

 

i.

Jacomijntje Jansz Ciffrie, ged. Dordrecht 27.05.1695 (tweeling met h)

 

Bron: http://www.van-den-hout.nl/persoon.php?kaart=218067&lang=nl

 

 

1376.

BOMMEL, Cornelis van, ged. 's-Gravenhage (rk, Nobelstraat) 28.11.1683 (patrinus: Adrianus van Bommel), 'tapissier' (= tapijtwerker), huurde 12.03.1705 een huis in de Veenestraat, begr. 's-Gravenhage 09.01.1721, otr. 's-Gravenhage 17.04.1707, tr. 's-Gravenhage (rk, Nobelstraat) 01.05.1707

 

 

1377.

SCHENK, Gertrudis, 'van Oeffelt in het land van Cuyk', geb. Oeffelt .... 1680, begr. 's-Gravenhage 02.09.1728

 

 

Zij otr.2 's-Gravenhage 14.06.1722 Abraham Janssen, geb. ...., overl. ...,. zn v ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Martinus van Bommel, ged. 's-Gravenhage (rk Oude Molstraat) 15.05.1709 (get.: Maria en Arnoldus Schenk (kwartier 688)

 

b.

Johannes van Bommel, ged. 's-Gravenhage 14.02.1711

 

c.

Catharina van Bommel, ged. 's-Gravenhage 30.12.1712

 

d.

Margaretha van Bommel, ged. 's-Gravenhage 09.08.1714 get.: Joseph Laurens en Petronella Ridders)

 

e.

Paulus van Bommel, ged. 's-Gravenhage 07.01.1716

 

Bron: stamboom-dettmeijer-naaijer

 

 

1378.

BURG, Antonij/Anthonie van der, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk, nh) 01.05.1689 (get.: Gerrit van der Meer, Maria van der Burch), begr. 's-Gravenhage 19.04.1763, otr. 's-Gravenhage (nh) 26.03.1714

 

 

1379.

OORTMANS, Anna Margrita, 'jd van Meurs' (Duitsland), geb. Meurs .... 1690, begr. 's-Gravenhage 01.03.1732

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Catharina/Kaatje van der Burg, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk, nh) 20.06.1717 (get.: Johannes van der Burgh, Hillegont van Tol) (kwartier 689)

 

b.

Pieter Antonisz van der Burg, ged. 's-Gravenhage (Mieuwe Kerk, nh) 13.05.1721 (get.: Johannes van der Burgh, Johanna Lindeman)

 

c.

Hendrik Antonisz van der Burg, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk,nh) 07.02.1723 (get.: Hendrik Driessen, Margrieta van Heinsberg)

 

d.

Cornelis Antonisz van der Burg, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk, nh) 31.10.1727 (get.: Cornelis van Heusden)

 

e.

Tobias Antonisz van der Burg, ged. 's-Gravenhage 24.10.1730 (get.: Johannes van der Burgh, Katrijna Tol)

 

Bron: kwartierstaat zalbinvanderspek

 

 

1380.

DURAND, Jean fs. Denys, geb. Grenble (Frankrijk) .... 1670, wonende te Genve( Zwitserland), werd poorter van Genve 26.02.1697, overl. ...., tr. Genve 14.07.1697

 

 

De letters 'fs' achter de voornaam vormen de afkorting van het Franse woord 'fils' = zoon van  

 

 

1381.

TARBILLON, Magdalaina, geb. .... 1675, overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Pierre Durand, ged. Genve 14.10.1708 (kwartier 690)

 

 

1382.

BONTEMPS, Anthonie, geb. .... 1663, woonde in Mannheim (Duitsland), lidmaat Waalse kerk Amsterdam 1725, 1728, lidmaat Waalse kerk 's-Gravenhage 1734, begr. 's-Gravenhage 20.11.1754, tr.1 .... NN (zie kwartier 3431); otr.2 's-Gravenhage (nh) 08.08.1734 Marguerite Frenny, geb. .... 1700, overl. ...., dr v ....

 

 

1383.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Marguerita Bontemps, geb. Mannheim (Duitsland) .... 1710 (kwartier 691)

 

 

1384.

GIJSEMAN/GESMAN/GESSEMAN, Cornelis, geb. ...., woonde in Gorinchem, soldaat, deed belijdenis 1701, overl. ...., tr. Gorinchem (nh) 14.05.1700

 

 

1385.

PENNINGH, Jenneke, ged. Gorinchem (nh) 07.03.1673, deed belijdenis 25.09.1695, overl. ....

 

 

Op familysearch wordt haar achternaam gegeven als 'Kemingh'

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Grietje Cornelisdr Gijseman, ged. Gorinchem (nh) ... 1706

 

?

Jan Gijseman, ged. Gorinchem (nh) 10.02.1715 (kwartier 692)

 

 

1386.

BOGAERT, Coenraad, geb. Kampen (?) .... 1669, 'j.m. van Kampen', woonde 's-Gravenhage westzijde Pastoorswarande, soldaat, begr. 's-Gravenhage 26.04.1743 (classis pro Deo), tr. 's-Gravenhage (Hoogduitse kerk, luth) 04.09.1695

 

 

1387.

WACHTENDONCK, Johanna Cornelia van, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk nh) 16.06.1671, begr. 's-Gravenhage 30.11.1747 (classis pro Deo)

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Maria Bogaert, ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse kerk, luth) 26.03.1711 (kwartier 693)

 

 

1388.

MEULEN, Jacobus (Pieters) van der, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk, nh) 21.05.1677, begr. 's-Gravenhage 27.08.1715, otr. 's-Gravenhage 21.06.1705, tr. 's-Gravenhage (nh) 07.07.1705

 

 

1389.

MEULEN, Neeltje (Josuadr) van der, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk, nh) 27.06.1683 (get.: Catharina Winckelmans), overl. ...

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Elena van der Meulen, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, ref.) 28.10.1705 (get.: Johannes Kuper, Anna van der Meulen, Elena Gavaret)

 

b.

Pieter van der Meulen, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, nh) 20.10.1706 (get.: Pieter en Anna van der Meulen) (kwartier 694)

 

c.

Johanna van der Meulen, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, ref.) 28.03.1708 (get.: Abraham van der Meulen, Johanna Pekijn)

 

d.

Hester van der Meulen, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, ref.) 04.02.1711 (get.: Pieter van der Meulen, Hester van der Meulen)

 

 

1390.

BLANCKENBURGH, Jacobus, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk, nh) 01.08.1679, begr. 's-Gravenhage 06.11.1722 (classis pro Deo), tr. 's-Gravenhage (Hoogduitse kerk, luth) 05.05.1701

 

 

1391.

LINDEN, Geertruy(d) van der, 'j.d. van Nijmegen', ged. Nijmegen (?) ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Anna Maria Blankenburgh, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, nh) 08.02.`702 (get.: Josina Kollenbel)

 

b.

Adam Blankenburgh, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, nh) 12.09.1703 (get.: Tomas en Josina van Blankenberg)

 

c.

Adriana Blankenburgh, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, nh) 18.10.1705 (get.: Kristina Elizabeth Vois), overl. vr jnui 1807

 

d.

Ariaantje/Adriana Blankenburgh, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk, nh) 17.06.1707 (get.: Jacobus van Grol, Marijtje van Marele) (kwartier 695)

 

e.

Jakoba Blankenberg, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk, ref.) 28.03.1712 (get.: Tomas Blankenberg en Josijna Kollenbel)

 

 

1408. BERSELAER, Petrus Embertusz. van, geb. Liempde ..... 1655, overl. ..... vr 1733, tr. ..... 1680
   
1409. Agnes Joannesd., geb. Liempde ..... 1655, overl. ..... na 06.08.1737
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  ? Joannes Petrus Embertusz. van Berselaer, ged. Liempde 13.07.1687 (kwartier 704)

 

 

 

1410.

OERS/OIRS(CHOT), Joannes/Joannis van

 

 

1411.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Gertrudis Johannisdr van Oers/Oirs(chot), geb. .... 1700 (kwartier 705)

 

 

1412.

REMMERSWAAL, Crijn Bartsz van, ged. Wassenaar 19.02.1689, overl. Wassenaar 10.11.1770, tr.1 Wassenaar 28.04.1715 Marijtje Jansdr Langevelt, ged. (rk) Wassenaar 27.03.1690, overl. Wassenaar 15.08.1720, dr v Jan Meesz van Langeveld/Lengeveld en Ariaantje Leendertsd de Bloijs/van Bleijs; tr.2 Wassenaar 27.04.1721

 

 

1413.

BURGER, Marijtje Pietersdr de, geb. Wassenaar 13.03.1700, overl. Wassenaar 30.09.1781

 

Uit huwelijk 1 (o.a. ?):

 

a.

Antje Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar .... 1716

 

b.

Ariaantje Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 03.03.1717

 

c.

Bart Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 18.03.1718, overl. Wassenaar 02.04.1718

 

d.

Bart Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 24.05.1719, overl. Wassenaar 22.11.1720

 

e.

Crijntie Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 30.06.1720, overl. Wassenaar 31,07.1720

 

Uit huwelijk 2 (o.a. ?):

 

f.

Bart Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 15.02.1722 (kwartier 706)

 

g.

Leendert Srijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 28.11.1723 (tweeling met h), overl. Wassenaar 03.01.1724

 

h.

Trijntje Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 28.11.1723 (tweeling met g), overl. Wassenaar 16.09.1729

 

i.

Leendert Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 02.01.1725

 

j.

Antje Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 14.09.1726, overl. Wassenaar 27.11.1729

 

k.

Maria Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 19.04.1728, overl. Wassenaar 01.12.1730

 

l.

Jan Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 03.03.1730

 

m.

Marijtje Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 31.08.1731

 

n.

Arij Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 15.01.1733

 

o.

Hendrik Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 25.04.1734, overl. Wassenaar 28.06.1734

 

p.

Hendrik Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 05.11.1735, overl. Wassenaar 31.03.1736

 

q.

Hendrik Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 13.03.1737, overl. Wassenaar 01.05.1737

 

r.

Trijntie Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 24.05.1738, overl. Wassenaar 26.11.1739

 

s.

Cnelia Crijnsdr van Remmerswael, ged. Wassenaar 28.05.1739, overl. Wassenaar 06.01.1742

 

t.

Hendrik Crijnsz van Remmerswael, ged. Wassenaar 05.09.1740

 

 

1414.

HOOGKAMER, Arij Meesz, ged. (rk) Wassenaar 18.09.1696, overl. Wassenaar 05.05.1772, tr. (rk) Wassenaar 08.11.1722

 

 

1415.

HUT/PUT/RUTTEN/SUGT, Catharina Jacobsdr (van der), geb. Voorburg .... 1700, overl. Wassenaar 15.05.1769

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Mees Arisz, ged. Wassenaar 06.04.1724 (ouders: 'Arij Mesen en Katie van Rutten')

 

?

Geertie Arisdr. Hoog(h)kamer, ged. Wassenaar 03.01.1726 (ouders: 'Arij Mesen en Katie Jacobs') (kwartier 707)

 

 

1420.

DUIJNDAM, Cornelis Leendertsz, geb. .... 1680, overl. .... na 1752, tr. Wassenaar 22.05.1705

 

 

1421.

REMMERSWAAL, Barbara Jansdr, geb. Wassenaar .... 1679, overl. Wassenaar 10.03.1752

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Jan Cornelisse Duijndam, ged. (rk) Voorschoten 03.01.1705 (kwartier 710)

 

b.

Leonardus Cornelisse, ged. Wassenaar 02.12.1705 (ouders: 'Cornelis Leenderse en Barber Jans')

 

?

Hester Cornelisse, ged. Wassenaar 14.08.1708 (ouders: 'Cnelis Leenders en Barber Jans')

 

?

Jacobus Cornelisse, ged. Wassenaar 08.08.1710 (ouders: 'Cnelis Leenderse en Barbara Jans')

 

?

Ester Cornelisse, ged. Wassenaar 21.02.1712 (ouders: Cnelis Leendertse en Barbara Jans')

 

?

Adrianus Corneliise, ged. Wassenaar 22.12.1713 (ouders: 'Cnelis Leenderse en Barber Jans')

 

?

Japie Cornelisdr Duijndam, ged. Wassenaar 26.07.1716 (ouders: 'Cornelis Leenders Duijndam en Barber Jans Remmerswael')

 

?

Cnelis Cornelisz Duijndam, ged. Wassenaar 16.05.1718 (ouders: 'Cnelis Duijndam en Barber Rammerswael')

 

 

1422.

HOOGTEIJLINGEN, Jan

 

 

1423.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Marijtje Janse Hoogteijlingen, geb. Wassenaar .... 1715 (kwartier 711)

 

 

1424.

NOORT, Leendert Philipse van, geb. .... 1670, overl. ...., tr. Stompwijk 25.01.1692 (kerkelijk 09.02.1692, get.: Cunera Visscher en Leentje Jans)

 

 

 

1425.

HOEVEN, Annetje Jacobs van der, geb. .... 1672, begr. Stompwijk 27.01.1739

 

 

Annetje wordt bij haar huwelijk geassisteerd door haar voogd Cornelis Claes Starre

  Uit dit huwelijk (alle dopen rk):

 

a.

Philip Leendertsz. van Noort, ged. (vermoedelijk) Hazerswoude 17.09.1692, in ieder geval tussen 1692 en 1701
(kwartier 712)

 

b.

Jacob/Japik Leendertsz. van Noort, ged. (vermoedelijk) Hazerswoude tussen 1692 en 1701

 

c.

Adrianus Leendertsz. van Noort, ged. (vermoedelijk) Hazerswoude tussen 1692 en 1701

 

d.

Winanda Leendertsd. van Noort, ged. Stompwijk 17.03.1701 (get.: Hendrik Philipse en Annetie Pieters)

 

e.

Simon Leendertsz. van Noort, ged. Stompwijk 01.11.1703 (get.: Seijme Jacobs en Weijntie Leenderts)

 

f.

Gudula/Gonda/Gouwtje Leendertsd. van Noort, ged. Stompwijk 24.03.1705 (get.: Hendric Philipse en Annetie Pieters)

 

g.

Cornelia Leendertsd. van Noort, ged. Stompwijk 30.09.1707 (get.: Mareijtje Willems van Rheijn)

 

h.

Maria Leendertsd. van Noort, ged. Stompwijk 01.10.1710 (get.: Cornelis Laures en Divertie Cnelis)

 

i.

Cornelis Leendertsz. van Noort, ged. Stompwijk 24.11.1712 (get.: Cnelis Japiks Colen en Caetie Dirks)

 

 

1426.

COUWENHOVEN/KOUWENHOVEN, Hendrik Pietersz, geb. ...., overl. aangegeven Leiderdorp 05.08.1730, tr. ....

 

 

Tekst Gaarder Leiderdorp: "1730, 5 Augustus, Hendrik Pietersz Kouwenhoven, 3.-"
B
ron: J.an Koolloos, Heerenveen

 

 

1427.

KOPPERS, Ingetje Jansdr, geb. ...., overl. aangegeven Leiderdorp 28.04.1731

 

 

Tekst Gaarder Leiderdorp: "28 April 1731, De weduwe van Kouwenhoven, genoemt Ingetie Jansdr Kopper, 3.-"
B
ron: J.an Koolloos, Heerenveen

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Jannetje Hendrikse Couwenhoven, geb. Alphen a/d Rijn .... 1698 (kwartier 713)

 

b.

Antje Hendrikse Couwenhoven, geb. Alphen a/d Rijn ....

 

c.

Jan Hendrikse Couwenhoven, geb. Alphen a/d Rijn ....

 

d.

Matthijs Hendrikse Couwenhoven, geb. Alphen a/d Rijn ....

 

 

1436.

VROMENSTEIJN, Ari Jans, geb. ....., overl. ....., tr. Oegstgeest 08.11.1693

 

 

1437.

HEULSDIJK, Cornelia Jans van, geb. ....., overl. .....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Joannes Aries Vromensteijn, geb. ..... (kwartier 718)

 

?

Maria Ariese Vromensteijn, geb. Oegstgeest 05.08.1700

 

 

1438.

VOS, Jan ....., geb. ....., overl. ....., tr. .....

 

 

1439.

NN, geb. ....., overl. .....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Maria Jans Vos, geb. ..... (kwartier 7119)

 

 

1440. ROODHUIJZEN/ROHUIJZEN, Jan Pietersz., geb. Katwijk aan Zee ... 1638, ged. Katwijk aan Zee ... 1640, schelpenvisser, overl. Katwijk aan Zee ... 1710, tr. ... 1668
   
1441. DALEN, Jans Jansse van, geb. ....., overl. .....
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Casper Jansz. Roodhuijzen, ged. ... 1670 (kwartier 720)
   
1442. DALEN, Jan van
   
1443. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Geertje Janse van Dalen, ged. ... (kwartier 721)
   
1444. JOLIE, Jan's, ged. ..., overl. ..., tr.1 Leiden ... Cornelia de Swart; tr.2 Leiden 19.01.1702
   
1445. ENDEN, Hester van den/der, geb. Leiden ...., ged. .... 17.09.1682, overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  ? Johannes/Jans Jansz Solij/Cilly, ged. Leiden 04.04.1706 (kwartier 722)
   
1446. SWAN, Kornelis Simons/Symens (van der), geb. Katwijk a/d Rijn 20.12.1676, overl. ....., tr. Katwijk a/d Rijn 06.05.1708
   
1447. BORSELE(N), Neeltje Hendriksd. van, geb. Katwijk a/d Rijn .... 1686, overl. .....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Neeltje (van der Swan), ged. Katwijk a/d Rijn 05.05.1709 (kwartier 723)

 

b.

(Hen)Dirk (van der Swan), ged. Katwijk 11.09.1712

 

c.

Marijtje (van der Swan), ged. Katwijk 17.03.1715

 

d.

Barbara (van der Swan), ged. Katwijk 26.01.1721

   

1452.

LEEUWEN, Jacob van, ged. Oegstgeest .... 1667, overl. ...., tr. Warmond 14.06.1693

 

 

1453.

Jannetje/Jannigje Lambrecht(s)/Lambreght/Lambright, geb. Leiden .... 1671, overl. ...

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Feijt/Fuijt/Foit van Leeuwen, ged. Oegsgeest 23.05.1694, overl. Oegstgeest .... vr 24.03.1697

 

b.

Feijt/Fuijt/Foit van Leeuwen, ged. Oegsgeest 24.03.1697, overl. Oegstgeest .... vr 17.08.1698

 

c.

Feijt/Fuijt/Foit van Leeuwen, ged. Oegsgeest 17.08.1698 (kwartier 726)

 

d.

Marijtje van Leeuwen, ged. Oegstgeest 20.03.1701

 

e.

Jacob van Leeuwen, ged. Oegstgeest 17.06.1703, overl. Oegstgeest .... vr 20.12.1705

 

f.

Ariaantje van Leeuwen, ged. Oegstgeest 15.10.1704

 

g.

Jacob van Leeuwen, ged. Oegstgeest 20.12.1705, overl. Oegstgeest .... vr 06.11.1707

 

h.

Jacob van Leeuwen, ged. Oegstgeest 06.11.1707

 

 

1454.

BOON, Dammes Cornelisse van der, geb. Warmond .... 1670, overl. ...., tr. Warmond 11.10.1696

 

 

1455.

BOSCH, Maartje Gerrits van der, geb. Warmond .... 1672, overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Kornelis Dammesz van der Boon, ged. Warmond 21.04.1697

 

?

Neeltje Dammesdr van der Boon, ged. Warmond 20.06.1700 (kwartier 727)

 

?

Maartje Dammesdr van der Boon, ged. Warmond 01.11.1705

 

 

1464.

LOCKERBOL/LOKKERBOL, Jan, geb. ...., overl. ...., tr. ....

 

 

1465.

NN, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Corneli(u)s Lockerbol/Lokkerbol, geb. .... (kwartier 732)

 

 

1468.

MEUG(H), Pieter, geb. ...., overl. ...., tr. ....

 

 

1469.

NN, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Joost Pieterse Meugh, geb. De Ketel .... (kwartier 734)

 

?

Martijntje Pieterse Meugh, geb. ....

 

?

Cornelis Pieterse Meugh, geb. ....

 

 

1472.

MALIEPAARD, Willem Klaasz., geb. Heijningen (NB) ..... 1622, landbouwer, overl. ..... vr 27.06.1687, tr.1 Willemstad (NB) Neeltje Teunisd., geb. Willemstad ..... 1622, overl. ....., dr v Teunis Tijsz. en v Adriaantje Willemsd.; otr.2 Fijnaart (NB) 23.01.1655, tr.2 Fijnaart 28.02.1655 Tanneke Willemsd., geb. ..... 1622, overl. .... vr 1672, dr v .....; tr.3 ..... 1672 NN

 

 

1473.

(DIJK), Maria Cornelisd. van, geb. ..... 1649, overl. .....

 

Uit huwelijk 1:

 

a.

Adriaantje Willemsd. Maliepaard, ged. Willemstad 01.01.1646

 

b.

Klaas Willemsz. Maliepaard, ged. Fijnaart 22.09.1647

 

c.

Willem Willemsz. Maliepaard, ged. Fijnaart 27.06.1649

 

d.

Elsje Willemsd. Maliepaard, ged. Fijnaart 08.02.1651

 

Uit huwelijk 3:

 

e.

Jan Willemsz. Maliepaard, ged. Heijningen ..... 1672 (kwartier 736)

 

f.

Adriaantje Willemsd. Maliepaard, ged. Fijnaart 25.06.1673

 

g.

Cornelis Willemsz. Maliepaard, ged. Fijnaart 08.09.1675

 

 

Uit een buitenechtelijke relatie met Jannetje Jansd. (ged. 1640) had Willem ng een kind:
Willempje Willemsd., ged. Fijnaart 11.12.1678

 

 

1474.

VERHOEVEN, Cornelis Stoffelsz., geb. ..... 1643, overl. ....., tr. ..... 1670

 

 

1475.

Anneke Adriaansd., geb. ..... 1649, overl. .....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Heiltje Cornelisd. Verhoeven, geb. ..... 1675 (kwartier 737)

 

 

1476.

NELEMANS, Denis Klaasz., geb. Lage Zwaluwe (NB) ..... 1632, landbouwer/veehouder, overl. Lage Zwaluwe .... tussen 20.07.1685 en 08.06.1686, tr. Zwaluwe ..... 1659

 

 

1477.

VOGELAAR, Sijtje Leendertsd., geb. Zwaluwe ..... 1639, overl. Lage Zwaluwe ..... na 06.10.1684

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Cornelia Klaasd. Nelemans, ged. Zwaluwe 22.08.1660, overl. (waarschijnlijk) tussen 1669 en 1679

 

b.

Leendert Klaasz. Nelemans, ged. Zwaluwe 17.09.1662, overl. (waarschijnlijk) tussen 1676 en 1684

 

c.

Neeltje Klaasd. Nelemans, ged. Zwaluwe 16.11.1664

 

d.

Anna Klaasd. Nelemans, ged. Zwaluwe 28.08.1667, overl. (waarschijnlijk) vr oktober 1669

 

e.

Anna Klaasd. Nelemans, ged. Zwaluwe 13.10.1669

 

f.

Klaas Klaasz. Nelemans, ged. Zwaluwe 15.01.1673, overl. (waarschijnlijk) vr april 1676

 

g.

Klaas Klaasz. Nelemans, ged. Zwaluwe 19.04.1676 (kwartier 738)

 

h.

Cornelia Klaasd. Nelemans, ged. Zwaluwe 18.06.1679

 

i.

Adriana Klaasd. Nelemans, ged. Zwaluwe 16.10.1681

 

j.

Leendert Klaasz. Nelemans, ged. Zwaluwe 06.10.1684

 

 

1478.

BRESSER, Hendrik Pietersz., ged. Terheijden 02.12.1635, landbouwer in 'de Pelgrom', schepen 1680-1710, kerkmeester 1676-1679, collecteur van de armmiddelen 1680, overl. ..... na 1702 (misschien 1716/1717), otr.1 Terheijden 18.10.1659, tr.1 Terheijden 09.11.1659 Annelies Adriaansd. Maas, geb. Wagenberg ..... 1639, overl. ..... vr april 1668, dr v Adriaan .... Maas en ....; otr.2 Terheijden 14.04.1668, tr.2 Terheijden 23.05.1668 Petronella Jansd. van Opstal (zie kwartier 1479); tr.3 ..... 1686 Adriaantje Jansd. van Bastrats/Biestraten, geb. ..... 1645, overl. ....., dr v Jan ..... van Bastrats/Biestraten en .....

 

 

1479.

OPSTAL, Petronella/Neeltje Jansd. van, ged. Terheijden 08.08.1649, begr. Terheijden 05.04.1685

 

Uit huwelijk 1:

 

a.

Dingena Hendriksd. Bresser, ged. Terheijden 19.04.1665

 

b.

Maaike Hendriksd. Bresser, ged. Terheijden 14.09.1667

 

Uit huwelijk 2:

 

c.

Jantje Hendriksd. Bresser, ged. Terheijden 31.05.1676

 

d.

Adriaantje Hendriksd. Bresser, ged. Terheijden 13.05.1678

 

e.

Martijntje Hendriksd. Bresser, ged. Terheijden ..... 1680 (kwartier 739)

 

f.

Cornelis Hendriksz. Bresser, ged. Terheijden 22.02.1682

 

Uit huwelijk 3:

 

g.

Cathalina Hendriksd. Bresser, ged. Terheijden 19.01.1687

 

 

1480.

ARDON, Cornelis Jansz., ged. Hooge Zwaluwe 15.03.1648, overl. Hooge Zwaluwe 23.04.1719, tr. ..... 1675

 

 

Cornelis Jansz Ardon is de eerste die de naam Ardon(ne) van zijn groootmoeder Sijke Ardonne aannam. Zijn nakomelingen zijn dit allen blijven doen.

 

 

1481.

Cathalina Willemsd. (ook: Catalijne Willemse), ged. ..... na 1651, overl. ..... na 1718

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Willem Cornelisz. Ardon, ged. Hooge Zwaluwe 23.12.1675

 

b.

Jan Cornelisz. Ardon, ged. Hooge Zwaluwe 10.10.1677

 

c.

Neeltje Cornelisd. Ardon, ged. Hooge Zwaluwe 12.11.1679

 

d.

Maaike Cornelisd. Ardon, ged. Hooge Zwaluwe 13.11.1681

 

e.

Dingeman Cornelisz. Ardon, ged. Hooge Zwaluwe 06.04.1687 (kwartier 740)

 

 

1482.

GULIK, Jan Cornelisz. van, ged. Zwaluwe 13.12.1663, overl. ..... na 09.01.1707, tr. Hooge Zwaluwe ..... 1691

 

 

1483.

ENGELSEN, Aaltje Pietersd. den, ged. Hoogezwaluwe 09.08.1665, overl. Zwaluwe ..... na 09.01.1707

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Cornelia Jansd. van Gulik, ged. Hooge Zwaluwe 03.03.1692 (kwartier 741)

 

?

Josijntie Jansd. van Gulik, ged. Lage Zwaluwe 09.01.1697, overl. ... vr 1697

 

?

Pieter Jansz van Gulik, ged. Lage Zwaluwe 18.11.1699

 

?

Cornelis Jansz van Gulik, ged. Lage Zwaluwe 24.01.1703

 

?

Josijna Jansd. van Gulik, ged. Lage Zwaluwe 09.01.1707

 

 

1484.

BOEREN, Arie ....., geb. ....., overl. ....., tr. .....

 

 

1485.

NN, geb. ....., overl. .....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Dingeman Ariesz. Boeren, geb. .... 1695 (kwartier 742)

 

 

1486.

BESEMER, Hendrik/Heijndrick Hermansz/Harmensz, ged. Willemstad 13.04.1664, overl. .... vr maart 1705, otr.1 Hillegersberg 24.08.1685, tr.1 (als 'Heijndrick Harmensz Besemer, jongeman de Fijndert') Hillegersberg 18.09.1685 Neeltje Theunis (zie kwartier 1487); otr.2 Fijnaart 01.09.1694, tr.2 Fijnaart 16.10.1694 Adriaantje Barents/Beerents, geb. ...., wed v Jan Davits, overl. ...., dr v ....

 

 

Adriaantje Barents tr.1 (als 'Arriantije Barents') Fijnaart 22.02.1682 Jan Davids Smit(h)
In de huwelijksinschrijving van haar 2e huwelijk wordt Adriaantje 'Beerents' genoemd.
Adriaantje Barents otr.3 (als 'Ariaantje Barens') Fijnaart 01.03.1705, tr.3 Fijnaart 22.03.1705 Cornelis Arijse van der Jaght

 

 

1487.

Neeltje Theunis, geb. Hillegersberg ...., overl. .... vr september 1694

 

Uit huwelijk 1 (o.a. ?):

 

a.

Annetie Hendriksd. Besemer, ged. Hillegersberg 25.11.1685 (get.: Harmen Heijndricks, Annetie Dane), overl. .... vr december 1687

 

b.

Annetie Hendriksd. Besemer, ged. Hillegersberg 10.12.1687 (get.: Harmen Heijndricksz Besemer, Eva van der Kracht)

 

c.

Neeltje Hendriksd. Besemer, ged. Hillegersberg 01.05.1689 (get.: Theunis Fredericksz, Aeltie Theunis) (kwartier 743)

 

d.

Hermannus Hendricksz Besemer, ged. Hillegersberg 09.04.1691 (get.: Johannes Verheul, Maertie Harmens)

 

e.

Adriaantje Hendricksd. Besemer, ged. Fijnaart 24.01.1694 (get.: Herman Hendricks, Adriaantje Danen)

 

Uit huwelijk 2 (o.a. ?):

 

f.

Hermanus Hendricksz Besemer, ged. Fijnaart 29.01.1696 (get.: Herman Hendricks Besemer, Pieter Goers, Eva van der Cragt)

 

g.

Helena Hendricksd. Besemer, ged. Fijnaart 13.03.1698 (n v/e tweeling) (get.: Wouter Verbrouck, Geertruy Vissers zijn huisvrouw), overl. .... vr april 1699

 

h.

Susanna Hendricksd. Besemer, ged. Fijnaart 13.03.1698 (n v/e tweeling) (get.: Cornelis Ariens Vauls, Grietje Crijnen zijn huisvrouw)

 

i.

Helena Hendricksd. Besemer, ged. Fijnaart 12.04.1699 (get.: Cornelis Ariens Vauls, Lena Willems)

 

 

1488.
t/m
1495.

NN

 

 

1496.

DUUREN, Frans Frans van, geb. .... 1658, overl. ...., tr. .... 1679

 

 

1497.

KORTE, Elisabeth/Lijsbet Teunisdr de, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Tannetje van Duuren, ged. Sommelsdijk 24.02.1680

 

b.

Frans van Duuren, ged. Sommelsdijk 09.03.1681, overl. .... vr januari 1687

 

c.

Anna van Duuren, ged. Sommelsdijk 12.04.1682

 

d.

Huijge van Duuren, ged. Sommelsdijk 19.03.1684

 

e.

Frans van Duuren, geb. Sommelsdijk 22.01.1687 (kwartier 748)

 

f.

Matheus van Duuren, ged. Sommelsdijk 04.04.1688

 

g.

Barbel van Duuren, ged. Sommelsdijk 24.07.1689

 

h.

Lijsbet van Duuren, ged. Sommelsdijk 05.11.1690, overl. .... vr januari 1692

 

i.

Elisabeth van Duuren, ged. Sommelsdijk 30.01.1692, overl. .... vr januari 1694

 

j.

Elisabeth van Duuren, ged. Sommelsdijk 24.01.1694, overl. .... vr juni 1695

 

k.

Elisabeth van Duuren, ged. Sommelsdijk 15.06.1695

 

Bron: http://us.shar.geocities.com/jcjens/sommelsdijk1636-1702.htm

 

 

1498.

WAFELBAKKER, Jan Cornelis(z), geb. Middelharnis .... 1665, overl. ...., tr.1 Middelharnis 14.08.1688 Elisabeth/Lijsbeth Jans(dr) de Ridder, geb. Sommelsdijk .... 1669, overl. .... vr maart 1693, (waarschijnlijk) dr v Jan/Johannes den Ridder en Dirkje Wouters; tr.2 Middelharnis 20.03.1693

 

 

1499.

Jannetje Joris(sen)/Jorisson, geb. Middelharnis .... 1668, overl. ....

 

Uit huwelijk 1 (o.a. ?):

 

a.

Aaghje Wafelbakker, ged. Middelharnis 14.11.1688, overl. (waarschijnlijk) .... vr december 1696

 

b.

Cornelis Wafelbakker, ged. Middelharnis 30.10.1689

 

c.

Jan Wafelbakker, ged. Middelharnis 09.09.1691, overl. (waarschijnlijk) .... vr april 1694

 

d.

Dirkje Wafelbakker, ged. Middelharnis 05.10.1692

 

Bron: http://us.share.geocities.com/jcjens/middelharnisbap1627-1695.htm

 

Uit huwelijk 2 (o.a. ?):

 

e.

Jan Wafelbakker, ged. Middelharnis 25.04.1694, overl. .... vr oktober 1695

 

f.

Jan Wafelbakker, ged. Middelharnis 09.10.1695, overl. .... vr april 1699

 

g.

Aagje Wafelbakker, ged. Middelharnis 26.12.1696 (kwartier 749)

 

h.

Jan Wafelbakker, ged. Middelharnis 05.04.1699

 

i.

Annitje Wafelbakker, ged. Middelharnis 29.04.1701

 

Bron: www.familysearch.org

 

 

1500.

BUURMAN, Herman/Harmen, geb. Middelharnis .... 1656, overl. ...., tr. Middelharnis 25.07.1681

 

 

1501.

EK, Aaltje van, ged. Middelharnis 17.05.1655, overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Hendrick Hermansz Buurman, geb. Middelharnis.... 1682 (kwartier 750)

 

b.

Cornelia Hermanse Buurman, ged. Middelharnis 28.09.1685

 

c.

Leendert Hermansz Buurman, ged. Middelharnis 01.02.1688

 

d.

Lijntje Hermanse Buurman, ged. Middelharnis 19.09.1691

 

e.

Dirk Hermansz Buurman, ged. Middelharnis 28.03.1694

 

 

1502.
t/m
1519.

NN

 

 

1520.

DIJKSMAN/DIJXMAN, Willem Janse, geb. ...., overl. ...., tr. Hillegersberg 01.06.1713

 

 

1521.

SCHOONDER, Neeltje Huijgen, ged. Capelle aan den IJssel 14.02.1694, begr. Hillegersberg 19.08.1723 ('Neeltje Schoonder, huisvrouw van Willem Dijxman, in de kerk, kleed van f 3.-')

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Huig Willemsz Dijksman, ged. Hillegersberg 01.01.1715 (get.: Aarjaantje Huijgen Schoonder) (kwartier 760)

 

?

Arij Willemse Dijksman, ged. Hillegersberg 16.05.1717 (get.: Anna Janse Dijksman)

 

?

Willem Willemse Dijxman, ged. Hillegersberg 25.06.1719 (get. Cornelia Janse Dijxman)

 

?

Anna Willemse Dijksman, ged. Hillgersberg 21.06.1722 (get.: Sijtje Hendriks)

 

 

1522.

ROOSEBOOM/ROSEBOOM/ROZEBOOM, Arij/Adrianus Cornelisz, ged. Alfen (Alphen a/d Rijn) 12.02.1690, 'jongeman, wonend: Overschie', overl. Aarlanderveen .... 1751 (overlijden aangeven Alfen 02.12.1751), tr.1 Overschie 01.05.1712 Cathrijna Arians/Ariense van der Tak (zie kwartier 1523); otr.2 Hillegersberg 23.01.1733 Aafje Willems Leeflang/Levelang, ged. Zevenhuizen 04.04.1691, overl. aangegeven Alphen a/d Rijn 05.06.1744, wed v Pieter van Alphen, dr v Willem Levelang en Maartje Cornelis Hoogeveen

 

 

Bij huwelijk 1: "attestatie afgegeven om te trouwen buijten"

 

 

1523.

TAK, Cathrijna Arians/Ariense van der, ged. ...., 'jongedochter, wonend: Hilgersbergh', begr. Hillegersberg 23.07.1731 (in de kerk; kleed van 2 gld.')

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Emmetie/Immetie/Jannetie Ariens/Adrianus Roseboom, ged. Overschie 26.02.1713 (get.: Maertje Arians van der Tak) (kwartier 761)

 

?

Cornelis Ariens/Adrianus Roseboom, ged. Overschie 23.12.1714 (get.: Aletta van der Tak)

 

?

Trijntie Roseboom, ged. Hillegersberg 25.09.1718 (get.: Trijntje Steenwijk)

 

?

Neeltje Roseboom, ged. Hillegersberg 16.11.1721 (get.: Leijntje NN)

 

?

Kaatje Roseboom, geb. .... (waarschijnlijk, was doopgetuige)

 

?

Jannetje Roseboom, geb. .... (waarschijnlijk, was doopgetuige)

 

 

1524.
t/m
1527.

NN

 

 

1528.

DELFT, Philippus Pietersz van, ged. Zevenhuizen 15.12.1680 (get.: Neeltje Philipse du Planc), overl. Zevenhuizen 09.09.1759, otr.1 Zevenhuizen 13.02.1705, tr.1 Zevenhuizen 01.03.1705 Jannetje Maartense van der Hout (zie kwartier 1529); tr.2 Zevenhuizen 19.07.1724 Pietertje Cornelisse Bleijswijk, ged. Zevenhuizen 25.08.1680, overl. Zevenhuizen 19.07.1754, begr. Zevenhuizen 23.07.1754, dr v Cornelis Cornelisse Bleijswijk en Aagje Maartende van Alphen

 

 

1529.

HOUT, Jannetje Maartense van der, ged. Zevenhuizen 07.06.1682 (get.: Lijsbeth Willemse Mul en Cornelis Maartensz), begr. Zevenhuizen 11.03.1724

 

 

Uit Gaardersboek Zevenhuizen:
"Wij ondergetekenden, Philippus van Delft j.m. en Jannetje Maartensdr van der Hout j.d. beijde alhier wonende en ons sullende begeven te huwelijksen state, verklaren ingevolge ordonantie opt middel van trouwen gemaneert, aangeving te doen als behorende onder de classis pro deo. Actum den 13 feb 1705. w.g. Philippus van Delft en Jannetje Maartens van Hout".

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Pieter Philippusz van Delft, ged. Zevenhuizen 09.06.1706 (get.: Hubertje Pieterse van Delft), overl. Zevenhuizen 19.06.1709

 

b.

Maarten Philipsz van Delft, ged. Zevenhuizen 11.03.1708 (get.: Emmetje Maartense van der Hout) (kwartier 764)

 

c.

Catharina/Kaatje Philipusse van Delft, ged. Zevenhuizen 01.1.2.1709 (get.: Hubertje Pieterse van Delft)

 

d.

Dirck Philipusz van Delft, ged. Zevenhuizen ... 1711

 

e.

Pieter Philipusz van Delft, ged. Zevenhuizen 24.12.11712 (get.: Hubertje Pieterse van Delft)

 

f.

Neeltje Philipusse van Delft, ged. Zevenhuizen 16.08.1713, begr. Zevenhuizen 17.08.1713 (oud n dag)  

 

g.

Neeltje Philipusse van Delft, ged. Zevenhuizen 03.02.1715 (get.: Neeltje Willems Mul en Jannitje Pieters van Delft), begr. Zevenhuizen 05.05.1717 (oud twee jaar)

 

h.

Dina Philipusse van Delft, ged. Zevenhuizen 27.12.1716 (get.: Hendrik Pieters van Eijk en Jannitje Pieters van Delft)

 

i.

Neeltje Philipusse van Delft, ged. Zevenhuizen 11.09.1718 (get. Neeltje Maartense van der Hout), begr. Zevenhuizen 05.10.1719 (oud n jaar)

 

j.

Jan  Philipusz van Delft, ged. Zevenhuizen 03.08.1721 (get.: Hubertje Pieterse van Delft), begr. Zevenhuizen 30.08.1726 (oud 27 dagen)

 

k.

Neeltje Philipusse van Delft, ged. Moerkapelle 30.08.1722 (get.: Hubertje Pieterse van Delft), begr. Zevenhuizen 02.05.1726 (oud drie jaar)

 

 

In Zevenhuizen is de doop van Neeltje ook opgetekend met de volgende opmerking: "gedoopt van Pred. Joh. Lankers in de kerk van Moerkapel Neeltje kind van Philippus van Delft en Jannetje van der Hout, getuige Huberta van Delft".

 

 

1530.

KNEGT, Klaas (Jongeleen), geb. ...., begr. Zevenhuizen ('classis 3.0.0') 08.07.1730, otr. Zevenhuizen 09.01.1699, tr. Zevenhuizen 25.01.1699

 

 

1531.

SNEL, Annitje van der, geb. ...., wed v Maarten Cornelisz Matse, begr. Zevenhuizen 09.09.1719

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Maria/Maartje Klaasse Knegt, ged. Zevenhuizen28.03.1700

 

b.

Teuntje Klaasse Knegt, ged. Zevenhuizen 04.12.1701

 

c.

Leena Klaasse Knegt, ged. Zevenhuizen 14.10.1703 (kwartier 765)

 

 

1532.

CHIJS, Jacob Ariensz van der, geb. .... 1660, overl. Zevenhuizen 17.08.1719, tr. Zevenhuizen 27.10.1686

 

 

1533.

MAN, Marijtje Huiges (ook: Maria de Man), geb. Nieuwerkerk (Zeeland) .... 1665, overl.Zevenhuizen 28.10.1720

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Jan van der Chijs, geb. Zevenhuizen 02.08.1687

 

b.

Maria van der Chijs, geb. Zevenhuizen 16.09.1689, overl. .... 24.12.1713

 

c.

Jannetje van der Chijs, geb. Zevenhuizen 03.08.1693

 

d.

Dirckje van der Chijs, ged. Moerkapelle 20.03.1695

 

e.

Arij van der Chijs, ged. Moerkapelle 08.09.1697 (kwartier 766)

 

f.

Neeltje van der Chijs, ged. Moerkapelle 08.08.1700, overl. .... vr april 1702

 

g.

Neeltje van der Chijs, ged. Moerkapelle 01.04.1702

 

h.

Huijgh van der Chijs, ged. Moerkapelle .... 1704

 

 

1534.

HOEVEN, Jan van der, geb. ...., overl. ...., tr. ....

 

 

1535.

NN, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Cornelia van der Hoeven, geb. .... (kwartier 767)

 

 

1536. LIGGER, Albert Hermans/Harmens, ged. Zuidveen ... 1625, overl. Veendam .... tussen 1681 en 1692, tr.1 (verm.) Steenwijk ... rond Pasen 1649 Lammichjen Thiessen (zie kwartier 1537), tr.2 Veendam 30.10.1681 (huwelijkscontract 07.10.1681) Trijne Egberts, ged. Emmen (?) ... 1645, wed v Albert Hindriks

 

 

Albert Hermans en Lammichjen Thiessen vestigen zich 1668 in Veendam, komende van Steenwijk
Uit Lidmatenboek Veendam: "1669 4 7ber (= 4 september) Albert Hermans Ligger ende Lammichjen Thiessen sijn huivr. van Steenwijk"
   
1537. Lammichjen Thiessen, ged. Zuidveen ... 1630, overl. Veendam ...vr 30.10.1681
  Uit dit huwelijk:
  a. Thies Alberts, ged. Zuidveen ... (kwartier 768)
  b. Geesje Alberts, ged. Zuidveen ... (Lidmatenboek Veendam: "Anno 1673, 28 Maij Gesecke Albert, ligger"
  c. ... (Grietje ?) Alberts (?), ged. ...
  d. Annigjen Alberts, ged. Zuidveen ...
  e. ... Alberts (?), ged. ...
  f. Aeltjen Alberts, ged. ...
  g. Jan Alberts, ged. ...
   
1544. Tjapko Tjarcks, geb. . 1635, overl. .... vr 1696, tr.1 .... vr 05.1660 Anje/Anneke Heines (zie kwartier 1545); tr.2 .... vr 26.04.1667 Grietien Claessen, geb. ...., overl. .... na 1674, dr v ....; tr.3 .... 1675 Jantje Wilckes, geb. ...., overl. .... na 1702, dr v ....  
    Uit Lidmatenboek Zuidbroek en Muntendam:
"Register der Ledematen aen het Avondmael des Heeren, soo ick gevonden heb in de gemeinte tot Zuidbroeck en Muntendam in mijn eerste visitatie in November 1701 [....] Jantjen Wilckes wedw Tjapco Tjarcks"

 

 

1545. Anje/Anneke Heines, ged. ..., overl. ... 1666
  Uit dit huwelijk (o.a.):

 

?

Tjarcko Tjapkes, geb. Zuidbroek .... 1665

  ? Heine Tjapckes, geb. ... (kwartier 772)
   
1558= 1536 - LIGGER, Albert Hermans
   
1559= 1537 - Lammichjen Thiessen
  Uit dit huwelijk:
  a. Thies Alberts, ged. Zuidveen ...
  b. Geesje Albert, ged. Zuidveen ...
  c. ... Alberts (?), ged. ...
  d. Annigjen Alberts, ged. Zuidveen ... (kwartier 779)
  e. ... Alberts (?), ged. ...
  f. Aeltjen Alberts, ged. ...
  g. Jan Alberts, ged. ...
   
1580. (NAAIJER/NAEIJER/NAIJER), Jan, geb. .... 1625, overl. ...., tr. ....
   
1581. Femmigjen NN, geb. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (waarschijnlijk, volgorde onbekend):
  ? Jan Janssen Naeijer, geb. ....

 

?

Pieter Jans (Naaijer), geb. .... (kwartier 790)

 

?

Jan Janssen Naeijer 'de jonge', geb. ....

 

?

Jantjen Jans Naeijer, geb. ....

 

?

Geesjen Jans Naeijer, geb. ....

 

?

Roelef Janssen Naeijer, geb. ....

 

?

Grietjen Jans Naeijer, geb. ....

 

?

Geert Jans Naeijer, geb. ....

   
1582. (BAKKER), Hendrik P(i)eters, geb. ...., overl. ...., tr. ....
   
1583. Femme Benen(s), geb. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Luitjen Hendriks, geb. ... (kwartier 791)

 

b.

Aeltjen Hendriks, ged. Sappemeer 31.05.1668

 

c.

Claessien Hendriks, ged. Hoogezand 05.04.1674

 

d.

Peter Hendriks, ged. Hoogezand 25.02.1677

   
1584. Harmen Joesten/Joosten, geb. Veendam ... 1640, overl. ... na 1695, tr.1 NN (zie kwartier 1585); tr.2 Veendam 14.04.1695 Jetske Douwes, geb. ... 1632
    Uit Trouwboek Veendam:
"Harmen Joesten in Veendam en Jetse Douwes wedw van Jan Geerts uit de Wildervank hebben haar houwelijks proclamata onverhindert gehad en sijn bij ons volgens kerken Order gecopuleert den 14 April 1695"
Volgens www.xs4all.nl/~toby48/oost.htm#ID760 werd Harmen Joesten omstreeks 1650 geboren in Muntendam en trouwde hij voor de eerste keer in Westerlee 20.01.1684 met Teetie Jannes, geb. Heiligerlee ...., overl..... 1694.
Maar er is ook een Harmen Joesten in Groningen die trouwde met Fennetien Geerts (datum nog niet gevonden). Uit dit huwelijk tenminste vier kinderen, waaronder een zoon Joest, ged. Groningen 05.08.1669

 

 

1585. ????
  Uit huwelijk 1:
  a. Joest Harmens, geb. Wildervank ... 1685 (kwartier 792)
   
1586. Geerdt Hindricx, 'j.m. van Wetteringe', geb. ...., overl. ...., otr. Veendam 02.12.1671, tr. Veendam 25.12.1671
   
1587. Annichjen Geerdts, 'j.d. van Nieuw-kercke', geb. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o,a,):
  ? Annichjen Geerdts, ged. Veendam 14.03.1675

 

?

Geerdt Geerdts, ged. Veendam 07.01.1677

 

?

Elsjen Geerdts, ged. Veendam 22.09.1678 (kwartier 793)

 

?

Marrichjen Geerdts, ged. Veendam 23.01.1681

   
1600. SCHUILING, Jan, geb. ... 1625, overl. ... vr 1681, marr. .... 1655
   
1601. Roelofje Luichjes, geb. ..., overl. Annen 07.04.1699

 

 

Dit echtpaar wordt voor vol aangeslagen in het haardstedenregister van Annen in 1792
De overlijdensinschrijving van Roelofje luidt: "Roelofje, weduwe van Jan"
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Egbert Jans Schuiling, geb. ... 1650 (kwartier 800)
  b. Jan Schuiling, geb. ...
  c. Jeigje Schuiling, geb. ...
  d. Hindrikje Jans Schuiling, geb. ...
   

1602.
t/m
1619.

NN

 

 

1620.

A(a)rent NN

 

 

1621.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?): 
  ? Christiaen A(a)ren(t)s, 'van de Braemsche'.geb. ...  1650 (kwartier 810)
   

1622.

Iacob Siers

 

 

1623.

Frouwke

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?): 
  ? Jantjen Jacobs, geb. Slochteren 19.10.1651 (kwartier 811)

 

 

1624.

(NIJMEIJER), Hindrik Roelofs, geb. ... 1625, overl. ..., tr. ... vr 1657

 

 

1625.

Aaltjen NN, geb. ..., overl. ...

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?): 
  ? Roelof Hindriks, geb. Gasselte of Gieten ... 1650 (kwartier 812)
  ? NN Hindriks, geb,. Gasselte ... 1657

 

 

1626.
t/m
1667.

NN

 

 

1668.

FABRICIUS (CUPERUS), (Hubbertus) Bern(h)ardus, geb. Dillenburg (Duitsland), ged. Jarnsum 31.10.1603 (get.: Johannes ab Ewick, Bernhardus ab Ewick), predikant, overl. Gasselte 21.03.1670, tr. .... 1631

 

 

1669.

Hase/Haesjen/Hasijntje Jansen Helinge, geb. Assen .... 1606, , overl. (als 'oude pastoorsche') Gasselte 06.11.1683

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Johan Helijnge Fabricius, geb. Gasselte 09.09.1632, ged. Gasselte 19.09.1632

 

b.

Samuel Fabricius, geb. Gasselte 31.08.1634, ged. Gasselte 10.09.1634

 

c.

Johannes Cuperij Fabricius, ged. Gasselte 04.06.1637

 

d.

Fossa Fabricius, ged. Gasselte 03/05.04.1638

 

e.

Hijlle Heelinge Fabricius, geb. Gasselte 10.04.1641

 

f.

Ludovicum/Lodewijk Fabricius, geb. Gasselte 05.02.1643

 

g.

Albertus Coerdts/Conradus, ged. Gasselte 06.12.1646 (kwartier 834)

 

?

Peutsjen Fabricius (dochter), ged. Gasselte 25.07.1652

 

 

1752. SICKENS, Jan Rein(d)ers, geb. Rolde ... 1670, overl. ... 1727, zn v Reinder Jans Sikkens en Grietje NN, tr. Rolde (?) ... 1695
   
1753. Anna Tijman/Tijmens, geb. Rolde ... 1670, overl. ..., dr v Jan Tijmens en Anna van Rossum
  Uit dit huwelijk:
  a. Reinder Jans Sickens, geb. Rolde ... 1700 (kwartier 876)
  b. Grietje Jans Sickens, geb. Rolde ... 1710
   

1754.

(WINTS), Hindrik Everts, ged. Zuidlaren ... 1667, overl. ... na 1722, zn v Evert Hindriks Wint en Jantje Roelofs Huigen, tr. Anloo (kerk) ... 1687

 

 

Grietjen Santinge, laatst weduwe van Hendrik Bus te Westerbork verzoekt de Etstoel op 04.06.1695 om goedkeuring van een oevelgangscontract opgemaakt op 17.01.1694 van 600 gulden met haar schoonzoon Otto Busch en zijn kinderen. De andere nakomelingen van Grietjen kunnen binnen een maand bezwaar aantekenen.[Etstoel 14 deel 31 folio 41v dd. 04.06.1695]
Hendrik Everts van Zuidlaren, mede ab intestato erfgenaam van Grietjen Santinge is op 12.11.1695 eiser. Hij maakt bezwaar tegen het oevelgangscontract van Grietjen Santinge, ter sprake geweest in de vorige lotting. Grietjen was laatst weduwe van Hendrick Busch te Westerbork, en bij haar dispositie over 80 jaar oud. Advocaat Krijthe wegens Otto Busch wil uitstel naar de volgende lotting omdat Grietjen overleden was en dood boven de aarde stond. Het uitstel van de uitspraak wordt goedgekeurd.[Etstoel 14 deel 31 folio 170 d.d. 12.11.1695] Op 16.11.1696 wordt er een commissie benoemd.[Etstoel 14 deel 32 folio 214 d.d. 16.11.1696]
Hindrik Everts wordt in het haardstedenregister te Zuidaren aangeslagen voor twee paarden van 1691 tot 1694.
Hendrik Everts en Annechien Hillebrants van Anloo verkopen op 12.05.1718 aan Grietien Mensing, weduwe van. H. Sissing te Zuidlaren een huis en hof en bank en graven in de kerk te Zuidlaren. De :momber van de koper is H. Swiers te Zuidlaren. [Schultenprotocol 264 deel 3 folio 66 d.d. 12.05.1718]
Hindrik Everts wordt lidmaat te Zuidlaren met Pasen 1688.
Op 16.11.1696 is Hindrik Everts van Zuidlaren voor de Etstoel eiser tegen Otto Bosch. Hindrik wil een oevelgangs- contract van 17.01.1694 van Grietjen Santinge, laatst weduwe van Hendrick Busch ten profijte van haar schoonzoon Otto Busch ter waarde van 600 gulden nietig laten verklaren.[Etstoel 14 deel 32 folio d.d. 16.11.1696]
Bron: Hans Homan Free

 

 

1755.

HILBRANTS, Annigje/Annechien Berents, geb. Anloo ... 1675, overl. ... na mei 1740, dr v Berents Roelofs Hilbrants en Bauchje Eppens

 

 

Annechien Berents, huisvrouw van Hindriks Everts wordt lidmaat te Zuidlaren midwinter 1688
Annegje Hillebrants, weduwe van Hindrik Everts van Anloo leent op 12.05.1740 200 gulden van de verwalter schulte Reinder Sickens en Geesje Hindriks van Rolde.[Schultenprotocol 264 deel 4 folio 188 d.d. 12.05.1740]
.

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Jantje Hindriks, ged. Zuidlaren ... 1688

 

b.

Geertruit Hindriks, geb. Zuidlaren, ged. Anloo 12.09.1690

 

c.

Bouchje Hindriks, geb Anloo ... 1695

 

d.

Geesje Hindriks Wints, geb. Zuidlaren, ged. Anloo 06.03.1695 (kwartier 877)

 

e.

Evert Hindriks, ged. Zuidlaren ... 1698

 

f.

Evert Hindriks, ged. Zuidlaren ... 1704

 

g.

Heiltje Hindriks Wints, ged. Zuidlaren ... 1707

 

 

1808. GIJSOLF(S)/GISOLF(F)S, Marcelius, ged. Groningen (A-kerk, als 'Marcelius Bisolff') 02.12.1647, militair, overl. .... vr juni 1698, otr.1 Groningen 11.05.1667, tr.1 Groningen 06.06.1667 Aeltien Allerts/Alderts, ged. Groningen (A-kerk) 28.03.1648 (ouders wonende: 'Sledemennerstraat') , overl. Groningen ... tussen 12.04.1677 en 12.05.1677, dr v Allert Gerrits en Hester Tho(e)mas; tr.2 Groningen 12.05.1677 Lijsbethien Jansen (zie kwartier 1809); tr.3 Groningen 26.12.1691 Ariane Willems, geb. ...., overl. ...., wed v Leendert Jans, dr v ....
    Behalve de achternaam wordt ook de voornaam van de man op heel verschillende manieren geschreven. Gedoopt als Mercelius, maar ook voorkomend als Marcel - Marcelis - Marck - Maril - Marsel - Marsiel - Masel - Massel - Masselt - Merzel - Mussel
Er is ook nog een doop gevonden van 'Aeltien Alderts, bej. d. van Aldert Gerrits en Hester Thomas, bij de A' op 07.06.1678 te Groningen (doop volwassene). Merkwaardig, want Aeltien zou vr mei 1677 zijn overleden.
Inschrijving Ondertrouwboek Groningen:
"Saturni den 11 Maij 1667 - Marsel Chrisolf, tamboer onder Cap. Harme Pruis en Aaltien Alderts waar voor Albert Alberts als neve"
Inschrijving Ondertrouwboek Groningen:
"Saturni den 12 Maij 1677 - Marsiel Gisolff Corporael van d'Adelborsten onder de Guarde van sijn Frstliche Doorluchtigheijt de Prins van Nassau, pro qua Albertus Bouman als swager en Lijsbethien Jansen van Gron: pro qua Jan Allers als goede bekende"
Er is ook nog een huwelijksinschrijving gevonden van 'Marsiel Gisolf en Lijsebetien Jansen' in het kerkeboek Noordwolde ! Kwam Lijsbeth daar misschien vandaan ?
Inschrijving Ondertrouwboek Groningen:
"Saturni den 26 December 1691 - Marsel Gijsolf sargiant onder Guarde van de prins van Nassau en Ariane Willems wed. v. Leendert Jans pq. Casper Scheijde Meijer als Swager"
Ariane Willems ('pro qua Casper Scheidemeer als swaeger') tr.3 (als 'wedw van Marcel Gijsolfs') Groningen 09.06.1698 Casper Jansen, 'van Westering Colten bij de Lipstadt'  

 

 

1809. Lijsbethien Jansen, geb. ...., overl. .... vr december 1691
  Uit huwelijk 1:
  a. Allert Gijsolf, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 09.03.1668 (ouders: 'Marcel Gijsolfs en Aeltien Allerts', wonende: 'in 't L: Nieuw Str')

 

b.

Annichjen Gisolf, ged. Groningen (A-kerk) 07.03.1669 (ouders: 'Mersel Jeronijmus en Aeltien Allers', wonende"'int L: Nieuw Str:'

  c. Jan Gijsolf, ged. Groningen (A-kerk) 28.08.1670 (ouders: 'Marcelis Gijsolfs en Aeltie Allerts', wonende: 'Schutem: Straat')
  d. Jeronijmus Gisolf, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 31.10.1675 (ouders: 'Marsel Gisolf en Aeltien Allerts', wonende: 'bij 't Vorstenhof'), overl. (waarschijnlijk) vr 1682
  e. Marrichjen Gijsolf, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 12.04.1677 (ouders: 'Marck Gijsolf en Aeltien Gijsolf', wonende: 'bij de Ruiterwacht')
  Uit huwelijk 2:
  f. Aeltien Gisolf, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 01.03.1678 (ouders: 'Marcel Gisolf en Lijsbet Jans', wonende: 'bij de Ruiterwacht')
  g. Hanna Gisolf, ged. Groningen (Martinikerk) 07.05.1679 (ouders: 'Maril Gisolf en Lijsbet Jannes', wonende : 'Jacobiner Str.')
  h. Hieronijmus Gijsolf, ged. Groningen (Martinikerk) 26.03.1682 (ouders: 'Marcel Gijsolf en Lisebet Jansen', wonende: 'bij t Princen hof') (kwartier 904)
  i. Jan Gijsolf, ged. Groningen (Martinikerk) 08.01.1684 (ouders: 'Masselt Gijsolt en Lijsbeth Jans', wonende: 'Poelstraet')
  j. Haicke Gisolf, ged. Groningen (Martinikerk) 12.02.1686 (ouders: 'Masel Gijsolf en Lijsebeth Jansen', wonende: 'Aen de Grote Kerk'), overl. Groningen (waarschijnlijk) vr juni 1688
  k. Haicke Gisolf, ged. Groningen (Martinikerk) 29.06.1688 (ouders: 'Mussel Hijsolf en Lijsebeth Jansen', wonende: 'in 'Jac:str')
   

1810.

NN

 

 

1811.

NN

 

 

1812.

Wijtse Liewes/Lieuwes/Leeuwes/Leeuws, vermoedelijk afkomstig van Dockum, bakker, overl. .... vr 25.04.1702, begr. Noorderkerkhof, tr. .... vr 1695

 

 

Wytse Lewes koopt in 1691 het 'cleyne borgerrecht' van de stad Groningen.
Ook in 1691 betaalt hij het admissiegeld voor het bakkersgilde.

 

 

1813.

Claassien/Clasien/Klaassien Wijbes, 'van Sappemeer', geb. ...., overl. ....

 

 

Op 25.04.1702 wordt Jan Tammes voormondt en Jan Wijbes voogt van de minderjarige kinderen van Wijtze Lieuwes en Clasien Wijbes in echte verwekt (GAG RA IIIhh)
Claassien Wijbes maakt op 28.04.1710 een opstelling van de goederen door haar man nagelaten, met een totaal van
fl 2027, waarvan schulden fl 1122, in het restant zijn opgenomen de boekschulden en de nog uitstaande vorderingen
ad fl 581. Tevens was er nog een huisje met een stukje groenland in Sappemeer in de nieuwe Compagnie en een mandelige grafstede op het Noorderkerkhof (GAG Inventarissen Weeskamer 17.02/1716).
Op 28.04.1702 wordt de nalatenschap van Wijtze Lieuwes geregeld door Jan Tammes als voormond en Jan Wijbes en Gerrit Bavinck als voogden over de drie kinderen van Wytse Lieuwes, nl. Wijbe, oud 7 jaar, Lieuwe, oud 5 jaar en Marrigje, oud 4 jaar, bij Claasien Wijbes in echte verwekt, echter nu getrouwd aan Frans Derks (GAG RA IIIij)
Claasien Wijbes, wed Wijtze Leeuwes, van Sappemeer, otr.2 Groningen 29.04.1702, tr.2 Groningen (Nieuw Kerk, ds. Alberthoma) 18.05.1702 Frans Derx, 'van de Leeke', geb. ..., overl. ..., zn v ....

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Wijbe Wijtzes, geb. Groningen .... 1695 (in 1702 7 jaar) (kwartier 906)

 

b.

Lieuwe Wijtzes, geb. Groningen .... 1697 (in 1702 5 jaar, jong overleden)

 

c.

Marghien/Marrigjen Wijtses, geb. Groningen .... 1698 (in 1702 4 jaar)

 

 

1814.

(ZUIDEMA), Jurjen Willems, geb. .... 1660, winkelier in Uiterburen onder Zuidbroek, overl. .... eind november 1702, tr. .... 1685

 

 

1815.

Jantjen Haeyes, geb. .... 1665, overl. .... tussen 1710 en 1720

 

 

Jurjen Willems en Jantjen Haeyes zijn in 1701 lidmaten in de Uiterburen van de kerk in Zuidbroek

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):
(volgorde van de oudste kinderen onbekend, de doopboeken van Zuidbroek beginnen pas in 1701)

 

?

Willem Jurjens (Zuidema), 'van Zuidbroek', geb. Zuidbroek .... 1685

 

?

Hayo Jurjens (Zuidema), 'van Zuidbroek', geb. Zuidbroek .... 1686

 

?

Liesbeth Jurjens (Zuidema), 'van Zuidbroek', geb. Zuidbroek .... 1688

 

?

Liefke Jurjens (Zuidema), 'van Zuidbroek', geb. Zuidbroek .... 1690 (kwartier 907)

 

?

Berent Jurjens, geb. 'Uiterbuiren', ged. Zuidbroek 09.04.1702

 

?

Jurjen Willems, geb. Uiterburen 11.03.1703, ged. Zuidbroek 14.03.1703 ('zoon van Jantjen Haeyes, weduwe Jurjen Willems, geboren 17 weken na des vaders dood, geboren in Uiterburen en genaemt Jurjen Willems')

 

 

Misschien waren er meer kinderen, er is een groot gat tussen 1690 en 1702, maar die zijn dan waarschijnlijk jong overleden, ze komen niet voor bij de verdeling van de erfenis.
Willem Jurjens en Maria Jans el (= echtelieden), Lucas Jacobs en Lysbeth Jurriens el, en Mene Willems, Berend Gerrits en Hendrik Wichers, als voogden en voormond over de minderjarige kinderen van Jurjen Willems en Jantjen Haayes, volgens authorisatie van de Drost op 17.06.1711, verkopen op 04.09.1711 aan Jantjen Berents de behuisinge en schuur waar Jurjen Willems en zijn huisvrouw hebben gewoond te Zuidbroek op Uiterburen en voorts nog de winkel, voor 545 Car. guldens waarvan 50 gulden reeds voldaan (Rechterlijk Archief Zuidbroek Vx16).
Op 25.12.1712 zijn nog twee kinderen van Jurjen Willems en Jantje Haayes minderjarig als verkocht wordt een plaatse onder Zuidbroek voor 450 Car. guldens aan de coopman Freerick Tammen en Trijntje Jans, el. Op diezelfde datum wordt scheiding en deling gedaan door Willem Jurjens en Maria Jans el, Lucas Jacobs en Lysbeth Jurriens el, en Mene Willems en Berend Gerrits voor de twee minderjarige kinderen; bestemd voor deze twee wordt: de verkoop van het huis in Uiterburen, een plaatsje in Tussenloegen en enkele rentebrieven

 

 

1816.
t/m
1823

NN

 

 

1824. SAP, Jacob Hindriks, geb. Steenwijk (?) ... 1645, doopsgezind, overl. ...tussen 11.01.1692 en 11.02.1711,
tr. ..... ...12.1670
   
1825. Lammigje(n) Be(e)rents, geb. ...1645, ged. Veendam 02.03.1714
    Lammigje tr.2 ... Coop Folkerts
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Beerent Jacobs Sap, geb. .... 1670, overl. (waarschijnlijk) ... vr 1675

 

b.

Anna Jacobs Sap, geb. .... 1672

 

c.

Beerent Jacobs Sap, geb. Veendam .... 1675

  d. Geugjen Jacobs Sap, geb. ... 1680, 'bejaard gedoopt' Veendam 02.03.1714 (kwartier 912)
  e. Jan Jacobs Sappe, geb. ...
   
1826. Jacob Otten(s), ged. ...., 'jm van De Smilde', vervener/diaconieboekhouder, overl. ... na 07.01.1724, maar voor 1727, otr. Veendam 29.11.1674, tr. Veendam 27.12.1674 Annigjen Alberts (zie kwartier 1827); tr.2 Veendam (huwelijkscontract 05.02.1697) 07.02.1697 Hindrikje(n) Harm(en)s, van Sappemeer, dr v Harm Peters en Harmentje Roelfs; tr.3 Veendam 25.10.1717 (huwelijkscontract 25.02.1718) Stijn(t)je Hendriks, van Esumerzijl (= Ezumazijl), wed v Steffen Elses, daarvoor wed v Albert Jans, daar weer voor wed v Wylert Jans 
     
1827. Annigje Alberts, 'jd van Suijtveen', ged. ...., overl. .... vr 05.02.1697
  Uit huwelijk 1:
  a. Claes Jacobs, ged. ...
  b. Aeltjen Jacobs, ged. ...
  c. Wichertjen Jacobs, ged. ... (kwartier 913)
  d. Albert Jacobs, ged. ...
   
1830. Derk Derks, ged. Veendam 27.10.1667, overl. ...vr 1697, tr. Veendam 03.07.1692
   
1831. Trijntjen Jans, ged. Veendam 06.10.1672, overl. .... na 1715
    Trijntje tr.2 Veendam 05.01.1697 Baront Mennekes, geb. ..., 'van Zuidbroek', overl. .... vr 1740
Baront Mennekes en Trijntjen Jans worden februari 1709 genoemd als lidmaten te Veendam
  Uit dit huwelijk:
  a. Derk Derks, ged. Veendam 31.03.1693
  b. Martjen Derks, ged. Veendam 06.04.1694 (kwartier 915)
  c. Aeltjen Derks, ged. Veendam 16.02.1696
   
1832. SCHRAGE, Hindrik Claassen, ged. Sappemeer 19.11.1671, vervener/turfschipper, overl. ... vr 28.04.1755 (oud 83 jaar), tr. Sappemeer 17.01.1697 (zie Gruoninga 1980/81, blz. 100)
   
1833. Petertyn/Pietje Hart(e)s, geb. ...., ('bejaard') ged. Sappemeer 10.03.1699, overl. ...

 

 

Uit Lidmatenboek Sappemeer:
"1699 den 12 martij zijn angekomen: [....] Sietje Hartes huisfrouwe van Hindrick Claassen"

  Uit dit huwelijk:
  a. Klaas Hindriks Schrage, ged. Sappemeer 10.10.1697 (kwartier 916)
  b. Ebeltje Hindriks Schrage, ged. 01.05.1700, overl. (waarschijnlijk) tussen 1711 en 1713
  c. Harmke Hindriks Schrage, ged. Sappemeer 25.11.1703
  d. Harte Hindriks Schrage, ged. Sappemeer 03.10.1706, overl. (waarschijnlijk) voor juli 1708
  e. Harte Hindriks Schrage, ged. Sappemeer 01.07.1708 (zie kwartierstaten Gruoninga, blz 204)
  f. Geerdje Schrage, ged. Sappemeer 27.02.1711
  g. Ebeltien Schrage, ged. Borgercompagnie (?) 06.08.1713
   
1834. Pyle Jans
   
1835. Hylkje Hindriks
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jesel Pyl(e)s, ged. ... (kwartier 917)
   
1836. SEVEN, Jan Jacobs, geb. Veendam 18.08.1676, overl. ... vr februari 1713, tr. Veendam 19.11.1699
   
1837. Jantjen/Jantien Der(c)ks, ged. Veendam 31.07.1681, overl. ... na juli 1729

 

 

Jantien otr.2 Wildervank (huwelijkscontract) 08.02.1713, tr.2 Wildervank 26.02.1713 Jochum Mennes, geb. Veendam .... 1671, schipper, overl. ...., wedn v Elsjen Jans, zn v Menno Jochums en Aaltje Franssens

  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jacob Jans Seuven, geb. ... 1700 (kwartier 918)
  b. Derk Jans Seuven, ...
  c. Harmen Jans Seuven, geb. ...
   
1838. Wijet Julles, geb. ...., overl. ...., tr. .... 1695 
    Wijet Julles en Lijsbet Augustinus ('getrouwden') worden in februari 1709 genoemd als lidmaten te Veendam

 

 

1839. Lijsebeth Augustinus, geb. Wehe ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Majke Wietes, geb. Veendam 26.01.1696, overl. waarschijnlijk vr mei 1699
  b. Augustinus Wietes, geb. Veendam 11.07.1697, overl. waarschijnlijk vr augustus 1702
  c. Maijke Wietes, ged. Veendam 21.05.1699 (kwartier 919)
  d. Augustinus Wietes, geb. Veendam 13.08.1702
  e. Diewer Wietes, geb. Veendam 22.01.1708
   

1856.

BIERLING/BIERLINGH, Roelof, geb. .... 1680, woonde te Eelderwolde, overl. .... vr juni 1735, tr. .... tussen 1700 en 1710

 

 

1857.

(OLTHOF), Jacobje Alberts, geb. .... 1680, overl. Groningen .... in de loop van 1758

 

 

In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt weduwe Roelef Beerling vermeld onder Eelderwolde met 2 paarden. Zij is dan de enige bewoner in Eelderwolde die tevens eigenaar is. De overige boerderijen worden bewoond door meiers, meest van ene Otto Cluiving.
In 1753 geeft Albert Beerlink van Eelderwolde de 40ste penning aan wegens de verkoop van het Blauwe Huis in Eelderwolde. Het huis wordt voor 3000 Car. guldens verkocht door Jacobjen Albert Olthof, wed. van Roelof Beerlink aan de weduwe van wijlen Cornelis Hilbrants tot Eelde.
In een schuldbekentenis in 1752 wordt deze verkoop in 1750 voor 3000 gld. vermeld met de namen van de kinderen van Jacobje Olthof, wed. Roelef Bierling te Eelderwolde: zonen Henricus, Albert en Roelof, Otto Heekema nomine uxoris Grietje Bierling en Albert Olthof als hoofdmomber over de innocente dochter Roelina Bierling.
Bron: Petronella J.C. Elema

 

Uit dit huwelijk:

 

a.

Hendricus Beerling, geb. Eelderwolde .... 1705 (kwartier 928)

 

b.

Albert Beerling, geb. Eelderwolde .... 1710

 

c.

Roelof Beerling, geb. Eelderwolde .... 1713 (?)

 

d.

Grietje Bierling, geb. Eelde ....

 

e.

Roelina Bierling, geb. .... ('innocent' of 'simpel')

 

 

1858.

BLOKBERGEN, Marten/Meerten Hans, geb. ...., overl. Peize, overl. Peize (waarschijnlijk) .... vr juni 1740, tr. Peize 13.04.1701

 

 

Aanname dat Jantje, Anna, Dina en (Sibbe)lina allen dochters zijn van Marten Blokbergen. Jantje en Dina worden ook Martens genoemd, Jantje en Sibbelina hebben beiden een zoon Martinus/Marten. Dina is bij haar huwelijk afkomstig van Peize.

 

 

1859.

Albertje/Albertijn Stevens, geb. ...., overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Jantje Meertens Blokbergen, geb. Peize .... 1705 (kwartier 929)

 

?

Anna Blokbergen, geb. ....

 

?

Dina Martens Blokbergen, geb. ....

 

?

Sibbelina Blokbergen, geb. ....

 

?

Johannes Blokbergen, geb. ....

 

?

Steven Blokbergen, geb. ....

 

?

Bartelt Blokbergen, geb. ....

 

?

Wijtske Blokbergen, geb. ....

 

Bron:  http://www.arendarends.nl/Eelde%20Genealogie/Eelde/Blokbergen.htm

 

 

1862.

NAUTA, Leendert Peter(s)/Pieters, bij huwelijk 'van Frasum', ged. Fransum 28.03.1687, overl. Groningen tussen maart en december 1723, otr. Groningen 30.04.1712, tr. Groningen (Nieuwe Kerk, ds. Alberthoma) 17.05.1712

 

 

Met 'Frasum' wordt Fransum bedoeld, een oud kerkdorpje in de gemeente Zuidbroek

 

 

1863.

OFF(E)RINGA/OFFERINGE, Tetien/Tetje/Tiettien/Tietjen/Trijntien, ged. Groningen 04.02.1691 (als n v/e tweeling), overl. ....

 

 

Bij huwelijk: 'van de Hoorenschedijck, pro qua Hidde Offeringe als vader'

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Battruit Leenderts Nauta, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 22.05.1713 ('Hemelvaert', ouders: 'Liendert Nauta en Tietjen Offringa in N. Ebbinge Str.') (kwartier 931)

 

b.

Bieltien Leenderts Nauta, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 25.12.1714 (ouders: Leendert Nauta en Trijntien Offeringa, N. Ebb. Str.')  

 

c.

Pieter Leenderts Nauta, ged. Groningen (Martinikerk) 19.02.1717 (ouders: Leendert Nauta en Tietjen Offeringa, N. Ebb. Str.'), overl. Groningen .... vr april 1718

 

d.

Pieter Leenderts Nauta, ged. Groningen (Martinikerk) 12.04.1718 (ouders: Leendert Nauta en Tietjen Offeringa, N. Ebb. Str.')

 

e.

Hedde Leenderts Nauta, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 15.12.1720 (ouders: Leendert Nauta en Tiettien Offeringa, in Nieuw Ebbingstr.')

 

f.

Leendert Leenderts Nauta, ged. Groningen (Nieuwe Kerk) 02.12.1723 (zn v 'Tetje Everts Weduwe van Leendert Nauta in Nieuwe Ebbingestraat')

 

 

1864.

BEERLINCK, Jan, geb. Coevorden .... 1642, burgemeester, overl. ..., tr. ...

 

 

1865.

NN

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Roelof Beerling/Bierling, geb. ..... 1680

 

b.

Hindrik Bierling, geb. ..... 1690 (kwartier 932)

 

c.

Aaltien Beerling, geb. ....., overl. ..... vr 1746

 

d.

Evert Beerlingh, geb. ....., overl. 1753

 

 

1908.

EBBINGE, Frerik, geb. .... 1630, overl. Peize .... tussen 1674 en 1677, tr. ....

 

 

1909.

WOLTERS, Aaltien Alberts, geb. ...., begr. Peize 18.10.1707

 

 

Frerik Ebbinge is ette voor het Noordenveld 1669-1674. Vermoedelijk is hij dat geworden als opvolger van zijn zwager Roelof Wolters, die in 1668 voor het laatst ette is.
Frerik Ebbingen wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1672 met 4 paarden, in 1691-1694 zijn weduwe.
Aaltien Wolters, weduwe van Frerik Ebbinge, wordt genoemd in de rekening van de Etstoel van 20.11.1677
In 1684 eist Aaltien Wolters, weduwe Frerick Ebbinge, 7 ducatons van Frerick Luinge, die de moeder van de eiser zou hebben geleend aan de moeder van de verweerder.
Op 18.10.1707 wordt Aaltien Ebbinge begraven. In het bekken 11 gld., 3 st. 12 p.
Op 27.11.1707 betaalt Aldert Ebbinge voor het laken over zijn moeder Altien Ebbinge.
Bron: http://www.arendarends.nl/Peize/Peize%20families/Ebbinge%20(2).htm

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?, volgorde onzeker):

 

?

Jeichien Ebbinge, geb. ....

 

?

Allert Ebbinge, geb. .... (kwartier 954)

 

?

Abeltien Ebbinge, geb. ...., overl. Siddeburen .... 1754

 

?

Jan Ebbinge, geb. ...., begr. Peize 01.02.1707

 

?

Hindrik Ebbinge, geb. ...., begr. Peize 18.05.1702

 

 

1910.

BAVINGE, Frerik, geb. ...., begr. Peize 26.11.1700, tr. ....

 

 

1911.

LUINGE, Aaltien, geb. ...., begr. Peize 18.12.1696

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Doe Bavinge, geb. ...., begr. Peize 30.12.1743

 

?

Jeichien Bavinge, geb. ....

 

?

Hillechien Bavinge, geb. .... (kwartier 955)

 

?

Trijntien Bavinge, geb. ....

 

 

1912.

WUFFEN, Jan Egberts, geb. ...., overl. Zuidlaren .... vr 23.02.1729, tr. ....

 

 

1913.

BAVING(E), Roeloffyen/Roelofje, geb. .... 1660, overl. ....

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Grietje Jans Wuffen, geb. Zuidlaren .... 1683

 

?

Willemtje Jans Wuffen, geb. Zuidlaren .... 1687

 

?

Margje Jans Wuffen, geb. Zuidlaren .... 1690

 

?

Roelofje Jans Wuffen, geb. Zuidlaren .... 1695

 

?

Jantje Jans Wuffen, geb. Zuidlaren .... 1700

 

?

Egbert Jans Wuffen, geb. Zuidlaren .... 1700 (kwartier 956)

 

 

1914.

TAMMING. Reinder Ottes, geb. Zuidlaren .... 1669, overl. .... na 1750, tr.1 .... vr 1697 Jantje Ansing(e), ged. Zuidlaren .... 1676, overl. .... vr 1710, dr v Hindrik Jans Ansing en Grietje Cornelius; tr.2 .... na 1710

 

 

Reinder Tamming is lidmaat te Zuidlaren op 22.05.1729

 

 

1915.

HEMSING(E), Lutgerdina/Lutgertien Jansen, geb. Zuidlaren .... 1696, overl. .... ...02.1717/1718

 

Uit huwelijk 1 (o.a. ?):

 

?

Ellegien Tamming, geb. Zuidlaren .... 1695
Op 04.03.1721 zijn Roelof Lambers, Jan Ansing en Egbert Jans Buiter mombers over Ellegien

 

Uit huwelijk 2 (o.a. ?):

 

?

Hendrikje Reinders Tamming, geb. Zuidlaren .... 1710 (doopdatum onvolledig) (kwartier 957)

 

?

Otto Reinders Tamming, geb. Zuidlaren .... 1713 (doopdatum onvolledig)

 

?

Willem Reinders Tamming, ged. Zuidlaren 30.07.1715

 

 

1916.

DALEN(S), Roelof Roelofs van, ged. Zuidlaren .... 1685, bakker, overl. .... vr 1732, tr. .... vr 1719

 

 

1917.

WIERDING, Lammegje Jans, geb. .... 1680, overl. .... vr juni 1738

 

 

Roelof Roelofs en Lammegje Jans zijn lidmaten in Zuidlaren op 22.05.1719
Lammegje Jans Wierding otr.2 Zuidlaren 08.06.1732, tr.2 Zuidlaren 22.06.1732 Claas/Klaes Freriks Bosvelt, geb. Obergum (Gr.) ...., overl. ...., zn v ....
Klaes Freriks Bosvelt trouwde in juni 1738 voor de 2e maal.

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

?

Jan Roelofs van Dalen, geb. .... (kwartier 958)

 

?

Roelof Roelofs van Dalen, geb. ....

 

?

Willem Roelofs van Dalen, ged. Zuidlaren 25.07.1723, overl. (waarschijnlijk) vr juli 1729

 

?

Annigjen Roelofs van Dalen, ged. Zuidlaren 27.08.1724

 

?

Willem Roelofs van Dalen, ged. Zuidlaren 31.07.1729

 

?

Roelofje Roelofs van Dalen, ged. Zuidlaren 18.03.1731

 

 

1918.

BORG, Fredericus Jan(s) ter, ged. Groningen 04.08.1691, overl. Haren .... ..02.1722, tr. Groningen 02.07.1713

 

 

1919.

OSSENBURG, Hendrikje Isaacs van, ged. Harderwijk 09.05.1683, overl. Haren 22.04.1751

 

Uit dit huwelijk (o.a. ?):

 

a.

Catharina Fredericus ter Borg, geb. Onnen (gem. Haren), ged. Noordlaren 01.08.1713 (kwartier 959)

 

b.

Jan Fredericus ter Borg, geb. Onnen, ged. Groningen 01.12.1715

 

?

Maria Fredericus ter Borg, geb. Onnen, ged. Haren 17.08.1721

 

 

1932. Jan Pieters, geb. ... 1619, overl. ..., tr. Meeden 09.02.1644 (huwelijkscontract op dezelfde dag)
   
1933. Frouwke Meinderts, geb. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a. ?):
  a. Meindert Jans, geb. Meeden (?) ... 1645 (kwartier 966)
   
1940. Eijlert ...
   
1941. ????
  Uit dit huwelijk:
  a. Sicke Eijlerts, geb. .... (kwartier 970)
   
1942. ????
   
1943. ????
  Uit dit huwelijk:
  a. Fennechien, geb. .... (kwartier 971)
   
1952. Eltio/Eltien/Eltijn Unckens, geb. ... 1615, overl. ..., tr. Zuidbroek (?) ... 1640
   
1953. Frouwke Haijens/Haijckens, geb. ... 1614, overl. ... vr 1658
  Uit dit huwelijk:
  a. Uncke Eltiens, geb. ...
  b. Hemme Eltiens, geb. ...
  c. Haije Elties, geb. Meeden ... 1640 (kwartier 976)
  d. Harmen Eltiens, geb. ...
  e. Sijbel Eltijns, geb. ...
  f. Elcke Eltijns, geb. ...
   
1954. Hindrick ...
   
1955. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Jan Hindrix, geb. ...
  b. Lutgert Hindricks, geb. Veendam ... 1640 (kwartier 977)
   
1960. Dedde Bouwes, geb. Zuidbroek (?) ... 1600, overl. .... na 1650, tr. Zuidbroek ... 1628
    Op 10.05.1650 komt Dedde Bouwes voor in een akte waarin hij zich borg stelt voor ene Jan Harmens

 

 

1961. Geertien Beerents, geb. ... 1609
  Uit dit huwelijk (volgorde niet zeker):
  a. Bouwe Deddes, geb. Zuidbroek ... 1630 (kwartier 980)
  b. Wije Deddes, geb. ...
  c. Jacob Deddes, geb. ...
  d. Jan Deddes, geb. ...
   
1972. Detmer Fransen, geb. Meeden ... 1622, jachtopziener/"luitenant op de Meeden", overl. Meeden 17.03.1676,
tr.1 Meeden 24.05.1650 (huwelijkscontract Zuidbroek 20.06.1650) Hilletie/Hilcke/Hijlke Jogchums Sticker (zie kwartier 1973); tr.2 ... 1670 Eelberen Sybolts Diddens, geb. Bunde (Ost-Friesland), overl. ... vr 1683, dr v Sybolt Reents en v Bontie Diddens
   
1973. STICKER, Hilletie/Hilcke Jogchums, geb. Zuidbroek ... 1627, overl. Meeden 29.04.1666
  Uit huwelijk 1:
  a. Bouke Detmers, geb. ...
  b. Hindrik Detmers, geb. ... 1655 (kwartier 986)
  c. Hijbel Detmers, geb. ...

 

Uit huwelijk 2:

 

d.

Sybolt Reempts Dethmers, geb. Meeden 17.01.1675

   
1974. (EDES), Jacob Berents, geb. Hoorn (Gr.) .... 1631, overl. Hoorn .... na 1670, tr.1 Winschoten .... Eetje Jans, geb. ...., overl. ...., dr v ....; tr..2 Blijham ... 1660
   
1975. Haicke Everts, geb. Blijham .... 1639, overl. Wedde 02.11.1719
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Berend Jacobs (Edes), geb. Hoorn .... 1660
  b. Sijpke Jacobs (Edes), geb. Hoorn .... 1663

 

c.

Teube Jacobs (Edes), ged. Blijham 09.12.1666 (kwartier 987)

 

d.

Evert Jacobs (Edes), geb. Hoorn .... 1670

   
1984. Gabe Sjoerds, geb. Twijzel (?) ... 1645, overl. ..., tr. Twijzel (?)... 1675
   
1985. Grietje NN, geb. Twijzel (?) ... 1650
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Sjoerd Gabes, geb. Driesum ... 1675 (kwartier 992)
   
1986. Oene ..., geb. ...
   
1987. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Froukjen Oenes, geb. Twijzel ... 1680 (kwartier 993)
   
1996. BOUSEMA, Jan, geb. Oldehove ... 1660, landbouwer, overl. ..., tr. Oldehove 09.05.1686
   
1997. Barber Peters, geb. Enumatil ... 1663
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. IJle Jans Bousema, geb. Lettelbert (?) ... 1686 (kwartier 998)
   
1998. Menke/Mente/Mintke Luitje(n)s, geb. ..., overl. ..., tr. Niekerk ... 1685
   
1999. Grietje Jacobs, geb. ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Hiltje Mentes, ged. Niekerk 09.04.1686 (ouders wonende: 'bij de Dijk tot Faan')
  b. Claaske Mentes, ged. Niekerk 29.09.1689 (ouders wonende: 'op de Dijk te Faan') (kwartier 999)
  c. Wijpke Mentes, ged. Niekerk 07.04.1693 (ouders wonende: 'op de Dijk te Faan')

 

d.

Jacobjen Menkes, ged. Niekerk 02.06.1696 (ouders wonende: 'op de Dijk te Faan')

   
2006. Roelof Lubberts, geb. Stitswert ... 1655, overl. ..., tr. Oldehove 03.06.1683
   
2007. Bouwe Writsers, ged. Oldehove 31.08.1662, overl. ...
  Uit dit huwelijk (o.a.):

 

a.

Lubbert Roelfs, ged. Oldehove 31.08.1684

 

b.

Jacob Roelfs, ged. Oldehove 17.11.1686

 

c.

Harmens Roelfs, ged. Oldehove 23.02.1690

  d. Writser Roelofs, ged. Oldehove 13.08.1692
  e. Ide/IJdje Roelefs, ged. Oldehove 01.12.1695 (kwartier 1003)

 

f.

Grietijn Roelefs, ged. Oldehove 03.10.1697

  g. Hilje Roelofs, ged. Oldehove 09.05.1703
   
2008. Rei(j)t Heeres, geb. Doezum .... , overl. ...., tr. Doezum 07.11.1658
    Uit Trouwboek Grootegast en Doezum 1658:
"Reijt Heeres en Frouckien Beerents, beide van Doesum, geproclameert 1 den 28 martij tot Doesum, 2 den 4 Aprilis tot Grootegast, 3 den 11 dito tot Grootegast. gecopuleert den 7 Novemb: tot Doesum"

 

 

2009. Frouckien Beerents, geb. Doezum ...., overl. ....
  Uit dit huwelijk (o.a.):

 

a.

Lamme Reits, ged. Grootegast 26.12.1658 (ouders: 'Reit Heeres en Frouck')

 

b.

Ebele Reits, ged. Grootegast 06.09.1663 (ouders: 'Reit Heres en Froucke')

 

c.

Beerent Reits, ged. Grootegast 28.07.1667 (ouders: 'Reit Heeres en Frouckien')

  a. Eise Reits, ged. Grootegast 30.04.1671 (ouders: 'Reit Heeres en Froucke')
   
2010. Wijger Jansen, geb. Oldekerke .... 1660, tr.1 Grootegast 11.11.1683
    Uit Trouwboek Grotegast en Doezum 1683:
"Wijger Jansens van Oldekercke Teke Jansens van Doesum geproclameert 1 den 28 octob. tot Grootegast, 2 den 4 Novemb tot Doesum, 3 den 11 dito tot Grootegast. gecopuleert tot Doesum"
   
2011. Teeke Jansen, ged. Doezum .... , overl. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Berentje Wijgers, ged. Nieker, Oldekerk en Faan 02.11.1684 (ouders: 'Wijger Jansen en Teeke Jansen bij de Balck') (kwartier 1005)
  b. Jantien Wijgers, ged. Doezum 27.06.1686 (ouders: 'Wijger Jansen en Tieke Jansen')
  c. Jan Wijgers, ged. Doezum 08.01.1688 (ouders: 'Wijger Jansen en Teeke Jansen')
  d. Folcke Wijgers, ged. Doezum 06.09.1691 (ouders: 'Wijger Jansen en Teeke Jansen'), overl. (waarschijnlijk) vr april 1693
  e. Folcke Wijgers, ged. Doezum 02.04.1693 (ouders: 'Wijger Jansen en Teeke Jansen')
  f. Lamke Wijgers, ged. Doezum 18.08.1695(ouders: 'Wijger Jansen en Teeke Jansen'), overl. (waarschijnlijk) vr augustus 1700
  g. Boele Wijgers, ged. Doezum 28.02.1697 (ouders: 'Wijger Jans en Teeke Jans')
  h. Lamge Wijgers, ged. Doezum 04.08.1700 (ouders: 'Wijger Jansen en Teeke Jansen')
   
2016. Tabe Wopkes, geb. Zwartveen/Opeinde/Oostermeerderveen (?) ...., overl. ..., tr.1 Oudega .... 03/04.1650 Folku/Folkien Harmens/Hermensdr, geb. De Knijpe ...., overl. .... vr maart 1655, dr v ....; tr.2 Oudega 11.03.1655 Dijeucke/Dieuwke Oentses, 'van 't Veen', geb. ...., overl. .... vr december 1656; tr.3 Nijega 07.12.1656
   
2017. Stijn(tje) Wilts, geb. Oostermeer (?) ... 1632, overl. ....
  Uit dit huwelijk:
  a. Grijet Tabes, ged. Opeinde/Oudega 15.10.1660
  b. Wilt Tabes, ged. Opeinde/Oudega 04.04.1662
  c. Auck Tabes, ged. Opeinde/Oudega 27.11.1664
  d. Dieucke Tabes, ged. Opeinde/Oudega 04.03.1666
  e. Folku/Folkien Tabes, ged. Opeinde/Oudega 21.03.1669
  f. Bauck Tabes, ged. Opeinde/Oudega 26.03.1671, overl. (waarschijnlijk) vr juli 1674
  g. Bauck Tabes, ged. Opeinde/Oudega 05.07.1674
  h. Jacob Tabes, ged. Oostermeer 12.03.1676 (kwartier 1008)
   
2018. Goffe Goffes, geb. Oostermeer ... 1645, schipper, overl. ..., tr. Oostermeer 26.01.1673
   
2019. Griet Wijtses, geb. Oostermeer ... 1650, overl. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Sepk/Sipkje Goffes, ged. Oostermeer 28.01.1674, overl. (waarschijnlijk) vr december 1683
  b. Trijn(tje) Goffes, ged. Oostermeer 08.09.1678 (kwartier 1009)
  c. Sepck/Sipkje Goffes, ged. Oostermeer 23.12.1683
   
2020. Roel ..., geb. ...
   
2021. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Ebele Roels, geb. Drachten ... 1680 (kwartier 1010)
   
2022. Jan ..., geb. ...
   
2023. ????
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. IJtje Jans, geb. Rottevalle (?) ... 1685 (kwartier 1011)
   
2028. Gerlof Hendriks, geb. Surhuisterveen (?) ... 1660, overl. ... na 1749, tr. Surhuisterveen 18.05.1708
   
2029. Romkjen Jelmers, geb. Surhuisterveen ... 1680, overl. Surhuisterveen 18.01.1720
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Sicke Gerlofs, ged. Surhuisterveen 08.07.1708
  b. Foekjen Gerlofs, ged. Surhuisterveen 08.07.1708
  c. Jelmer Gerlofs, geb. Surhuisterveen ... (kwartier 1014)
  d. Hendrik Gerlofs, geb. ...
   
2030. Dirk Hendriks, geb. Surhuisterveen ... 1671, overl. Surhuisterveen 03.02.1743, tr. Surhuisterveen 02/21.08.1696
   
2031. Grietje Lykles, geb. Surhuisterveen ... 1675, overl. ... na 1749
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  a. Hincke Dirks, ged. Surhuisterveen 01.08.1697 (kwartier 1015)
  b. Sytske Dirks, ged. Surhuisterveen 07.05.1699
  c. Eets Dirks, ged. Surhuisterveen 20.12.1701
  d. Hendrik Dirks, ged. Surhuisterveen 13.05.1704
  e. Lykle Dirks, ged. Surhuisterveen 17.02.1709
   
2040. Sander Jans, geb. Oosterwolde ... 1663, meester timmerman, overl. ..., tr. Siegerswoude ....04.1691
   
2041. Aale Cornelis, geb. Siegerswoude ... 1674, overl. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Jan Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 31.07.1692 ('de vader van Ureterp, doch wonende in Norch'), overl. .... vr maart 1695
  b. Jantzen/Janke Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 08.10.1693
  c. Jan Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 10.03.1695
  d. Jantie Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 09.10.1698
  e. Remmelt Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 26.12.1700, overl. .... vr 26.12.1701
  f. Remmelt Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 26.12.1701 (kwartier 1020)
  g. Cornelis Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 14.08.1704
  h. Hiltie Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 01.01.1707
  i. Teunis Sanders, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 08.12.1709
   
2042. Hendrik Bokes/Bokkes, geb. Ureterp .... 1675, kleermaker, overl. ..., tr. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen ....02.1700
   
2043. Siouckien Roels, geb. Ureterp .... 1680, overl. ....
  Uit dit huwelijk:
  a. Boke Hendriks, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 03.11.1700, overl. .... vr november 1701
  b. Boke Hendriks, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 06.11.1701
  c. IJtske Hendriks, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 09.03.1704 (kwartier 1021)
  d. Roel Hendriks, ged. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen 13.03.1707
   
2044. Hindrick Jansen, geb. Marum (?) .... 1650, schoenmaker, overl. Marum 03.03.1703, begr. Marum 10.03.1703,
tr. Marum 19.08.1683
   
2045. Agn(i)eta/Agnietie Wolters, ged. Marum 15.05.1664, overl. ...
    Zij woonden "op 't Sethuis"
Zij tr.2 Marum 14.11.1704 Jan Jacobs, ged. ...
  Uit dit huwelijk:
  a. Jan Hendriks, ged. Marum 25.12.1684, overl. (waarschijnlijk) vr 17.11.1695
  b. Aeltien Hendriks, ged. Marum 11.03.1687, overl. Marum 06.02.1696
  c. Ebelke Hendriks, ged. Marum 22.11.1689
  d. Berendt Hendriks, ged. Marum 10.06.1693, overl. (waarschijnlijk) vr 03.06.1694
  e. Berendt Hendriks, ged. Marum 03.06.1694
  f. Jan Hendriks, ged. Marum 17.11.1695, overl. Marum 22.03.1703
  f. Aeltien Hendriks, ged. Marum 31.01.1697
  g. Jacob Hendriks, ged. Marum 15.10.1699 (kwartier 1022)
   
2046. WIJMA, Focco Jacobs, geb. Marum ... 1657, overl. ..., tr.1 Noordwijk 16.01.1681 Antie Hindriks, geb. De Haar 24.03.1660, ged. Marum 08.04.1660, overl. ... 11.03.1683, dr v Henrick Rottijs en v NN; tr.2 Marum 05.04.1685 Teecke/Thie Mennes/Minnes, geb. Tolbert ... 1663, overl. ... vr december 1691; tr.3 Marum 13.12.1691
   
 2047. Remke Hillebrants, ged. Marum 25.10.1665, overl. ...
  Uit huwelijk 2:
  a. Jacob Fockes Wijma, ged. Marum 12.03.1686
  b. Reenke Jacobs (?) Wijma, ged. Marum 30.09.1688
  c. Fedje Fokkens Wijma, ged. Marum 11.02.1691
  Uit huwelijk 3:
  d. Anke Fokkens Wijma, ged. Marum 26.02.1697
  e. Eijike/Sijuwke/Sijwerke Fokkens Wijma, geb. Marum 29.03.1700 (kwartier 1023)
Teecke Mennes wordt op Internet genoemd als de moeder van Sijwerke Fokkens. Maar aangezien haar vader in 1691 voor de derde keer trouwde en Sijwerke in 1700 werd geboren, moet zij een dochter zijn van Remke Hillebrants ! 
  f. Zijdje Fokkes Wijma, ged. Marum 11.03.1703
  g. Mintje Fokkens Wijma, ged. Marum 19.02.1706

 

[Home] [De naam] [Stamvader] [Stamreeks] [Fotos] [Bronnen] [Index]