Genealogie Simonis


I Mat(t)hijs Simonis, ged. (Prinsbisdom) Luik (waarschijnlijk) 24.05.1623, 'jm van Luyck', meester chirurgijn, overl. 's-Gravenhage tussen 01.01.1677 en 19.01.1677, otr/tr. 's-Gravenhage 15.01/29.01.1651 (stadhuis) Maria Pauwelsdr van der Maers(ch), ged. Wateringen .... ± 1625, begr. 's-Gravenhage 05.09.1687, dr v Pauwel Jacobsz van der Maers (meester emmermaker) en Sara van Oostrom
  Mathijs zou gelijk kunnen zijn aan Mathieu Simon, die op 24.05.1623 te Luik wordt geboren als 'fils illégitime'
van Jo[ann]is/Jean Simon en Anna NN (Archive de l'Etât, Luik)
 
  Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder:
 
II Andreas/Andries Simonis/Simonius/Symon(s), ged. 's-Gravenhage (?) ……, 'wijncooper', begr. 's-Gravenhage 03.01.1721, otr. 's-Gravenhage 26.01.1687/tr. Emmerich (Sankt Aldegundis Kirche) 09.02.1687 Cornelia (Maria) Cramers/Kremer, 'jd van Emmerik', ged. Emmerich (Sankt Aldegundis Kirche) 04.04.1667, begr. 's-Gravenhage 24.06.1759, dr v Henrici Kremer en v Annae van Gein
 
  Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder:
 
III Henric(u)s Lambert(u)s Simonis, ged. 's-Gravenhage 26.11.1698 (rk Nobelstr, get. 'Maria Anna Simonis loco Rdi dm Lamberti Cramers'), overl. aangeg. 's-Gravenhage 08.03.1759, otr/tr. 04.08/18.08.1720 's-Gravenhage (Loosduinse Geref. Kerk) He(y)ndrina W(e)ijnants, ged. 's-Gravenhage 09.11.1687 (Groote Kerk, get. Johannes en Barbara van Nassau), overl. aangeg. 's-Gravenhage 08.08.1757, begr. in Rijswijk, dr v J(oh)an(nes) Wijnants en v Alida van Nassau
  J(oh)an Wijnants, afkomstig uit Maastricht, 'kamerbewaarder' van de Haagse weeskamer, trouwde in 1686 met Alida van Nassau. Zij was een dochter van Willem, jonker van Nassau, een buitenechtelijke zoon van Willem, bastaard van Nassau, heer van de Lek (ook genoemd "Nassau-La Lecq"). Deze was op zijn beurt een buitenechtelijke zoon van Maurits, graaf van Nassau, prins van Oranje.
 
  Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder:
 
IV Philippus Jo(h)annes Simonis, ged. 's-Gravenhage 08.04.1731 (rk Casuariestr; get. Cornelius van Tylegem en Cornelia van Veen), overl. aangeg. 's-Gravenhage 03.07.1807, otr/tr. 's-Gravenhage (stadhuis) 30.05/ 13.06.1756 Adriana Monnier, ged. 's-Gravenhage 03.09.1736 (rk Oude Molstr, get. 'Henricus Monnier et Adriana van der Vaart, uxor Joannis van Coolen'), overl. aangeg. 's-Gravenhage 07.12.1787, dr v Adrianus Monnier en v Alida (Elisabeth) van Coolen
 
  Uit dit huwelijk tien kinderen, waaronder:
 
V Jo(h)annes Henricus (Hendrik) Simonis, ged. 's-Gravenhage 01.01.1773 (rk Oude Molstr), get. 'Mater Ecclesia'), schoenmaker/in overlijdensakte: 'wijnkopersknegt', overl. 's-Gravenhage 05.02.1823, otr/tr. 's-Gravenhage 29.11/13.12.1795 Johanna Heijt, ged. 's-Gravenhage 09.06.1776 (Groote Kerk, door ds. Munnekemolen), werkster, overl. 's-Gravenhage 21.01.1850, dr v Johannes Heijt en v Petronella Franken
 
  Uit dit huwelijk elf kinderen, waaronder:
 
VI Adrianus Simonis, geb/ged. 's-Gravenhage 28.05.1810 (rk Casuariestr, 'Hagae hodie natus', get. Jacobus Simonis en Emerentia Soubert, ged. door A. van Gils), blikslager, later arbeider, nog later venter/koopman/ 'vischverkooper', overl. 's-Gravenhage 24.10.1863, tr. 's-Gravenhage 06.12.1837 Anna Maria Elf(f)ert, geb. Amsterdam 18.12.1811, overl. 's-Gravenhage 08.03.1897, dr v Johan Christiaan/Chrétien Elf(f)ert ('knegt ter gouvernementsSekretarije') en v Antje van der Drift (naaister)
 
  Uit dit huwelijk twaalf kinderen, waaronder:
 
VII Frederik Gerardus Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 01.03.1837 (als Frederik Gerardus Johannes Elfert, erkend bij huwelijk ouders), koopman, overl. 's-Gravenhage 25.03.1918, tr. 's-Gravenhage 18.09.1861 Maria Elzenbroek, geb. 's-Gravenhage 22.09.1828, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 23.07.1917, dr v Hermanus Elzenbroek (bediende) en v Maria Meijer
Afbeelding van dit echtpaar op de fotopagina
 
  Uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder:
 
VIII Marinus Johannes Christiaan Simonis, geb. 's-Gravenhage 01.08.1869, koopman/vishandelaar, overl. 's-Gravenhage 18.11.1934 (in het Oudenliedenhuis Westeinde 58), tr. 's-Gravenhage 14.11.1894 Petronella Gerritje Maria Kraak, geb. Utrecht 30.12.1868, overl. 's-Gravenhage 06.05.1908, dr v Jan Marinus Hendricus Kraak (koffermaker) en v Maria Antonnetta Charlotta Werkhoven
Afbeelding van dit echtpaar op de fotopagina
 
  Uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder:
 
IX Frederik Gerardus Johannes Simonis, geb. 's-Gravenhage 27.12.1906, rolluiken- en markiezenmaker, overl. 's-Gravenhage 17.03.1976, tr. 's-Gravenhage 27.05.1931 Petronella Elisabeth Zwalve, geb. 's-Gravenhage 02.02.1911, overl. 's-Gravenhage 22.01.2003, dr v Tieleman Pieter Zwalve (koffiehuishouder) en v Lena Francina van den Barselaar
Afbeelding van dit echtpaar op de fotopagina
 
  Uit dit huwelijk twee kinderen, waaronder:
 
X Hans Simonis, geb. 's-Gravenhage 11.06.1938, producer/presentator radio, tr. Hoogeveen 06.11.1964 Trientje Schuringa, geb. Loppersum 14.10.1939, chemisch analiste, overl. Meppen (Duitsland) 30.05.2006, dr v Hendrik Schuringa (directeur groente- en fruitveiling) en v Thelina Soenveld
Afbeelding van dit echtpaar op de fotopagina
 
  Uit dit huwelijk drie kinderen:
Afbeelding van dit drietal op de fotopagina
 
  1. Michaël Frederik Simonis, geb. Hilversum 19.10.1965, volgt XI
  2. Gabriëlle Thelina Simonis CCM (Certified Credit Manager), geb. Hilversum 29.12.1967, tr. Vorden 04.08.1994 Erik Reusen, geb. Utrecht 10.10.1955 (verdere gegeven om privacy-redenen weggelaten)

 

 

Uit dit huwelijk:

 

 

a.    Amber Mackenzie Reusen, geb. Lelystad 10.01.2005
       Afbeelding van deze jongedame op de fotopagina

  3. Miriam Elisabeth Simonis, geb. Hilversum 16.04.1970, tr. Ter Aar 06.06.1997 Johan Peter de Graaf, geb. Haarlem 13.09.1965 (verdere gegeven om privacy-redenen weggelaten)
    Uit dit huwelijk:
    a. Bob Johan de Graaf, geb. Leiderdorp 17.09.1999
    b. Lars Laurens de Graaf, geb. Leiderdorp 08.04.2003
      Afbeeldingen van deze jongemannen op de fotopagina
XI Michaël Frederik Simonis, geb. Hilversum 19.10.1965, woont samen met Anna Jacoba Groeneveld, geb. Sneek 01.04.1973 (verdere gegeven om privacy-redenen weggelaten)
  Uit deze verbintenis:
   1. Christiaan Simonis, geb. Breda 06.12.1995
Afbeelding van deze jongeman op de fotopagina

 

[Home] [De naam] [Stamvader] [Kwartierstaat] [Foto´s] [Bronnen] [Index]