Genealogie Simonis

 
  
Voor hun vaak ongeweten (en misschien ook ongewilde) medewerking
ben ik de volgende personen en instanties veel dank verschuldigd:

 • Dr. P. Bos (†) voor zijn zeer goed gedocumenteerde artikel "De familie Ligger (Legger) in Veendam en Wildervank, De oudste generaties 1650-1800", in het Jaarboek Gruoninga 1992, pagina's 78 t/m 111
 • Dr. A.W.E. Dek (†) voor vele gegevens uit zijn boek "Bloedverwanten van Prins Maurits", uitgave Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" Rotterdam 1993
 • Hergen Tjakke Schuringa te Hoogeveen voor zijn uitgebreid en doorwrocht onderzoek naar zijn stamreeks (Hoogeveen 1988), mij welwillend ter beschikking gesteld door zijn zoon Anthonie Johan
 • het artikel 'Bierling te Groningen' van Petronella J.C. Elema in Gens Nostra 58-10 (oktober 2003),
  pagina's 505 t/m 539
 • het artikel 'De Drentse familie Emmen(s)' van Bé Emmens, Drents Genealogisch Jaarboek 2007, pagina's 23 t/m 111
 • mijn vrouws 'achter-achter-achter-neef' Ebbel Brands in Amerika voor vele kwartieren van haar grootmoeder van moeders zijde (zijn oudtante) Trientje Brands
 • Ed van den Barselaar voor de (zeer waarschijnlijke) voorouders van míjn grootmoeder van moeders zijde
 • Johan Elsenbroek voor gegevens over de oudere generaties Elsenbruch (http://everyoneweb.com/Elsenbroek)
 • Guus Gisolf en Herman Visser voor de (zeer waarschijnlijke) voorouders van Gezina Gisolf (www.xs4all.nl/~gisolf)
 • Berend Jan Maat voor de voorouders van Helena Pieterse van Delft
 • Ronnes Soenveld voor de gegevens van zijn onderzoek in Duitsland naar de stamreeks Soenveld
 • Jan Tolboom voor de (zéér) vele kinderen van Goris Maliepaard
 • Roelof van Wijk voor de voorouders van Elisabeth van Doccum
 • Theo Witberg voor gegevens uit notariële akten over de oudste generaties Simonis
 • alle leden van de familie Simonis die mij informatie stuurden, waaronder Frank en Lou Simonis in Australië, Albert Simonis in Soulsbyville (USA) en René Simonis (†) in Garden Valley (USA)
 • alle leden van de familie Schuringa die mij informatie stuurden
 • e-mail dd. 19.04.20112 van Hans Homan Free 

  Verder heb ik veel informatie kunnen putten uit verschillende sites op Internet:
   
 • de database van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag (www.genlias.nl)
 • de database van het Drents Archief (www.drenlias.nl)
 • de Nederlandse Genealogische Vereniging (http://www.ngv.nl)
 • de Digitale Stamboom Delft (www.archief.delft.nl)
 • de Digitale Stamboom Rotterdam (www.gemeentearchief.rotterdam.nl)
 • Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl)
 • de database 'Veendam en Wildervank on line' van Leen Lamain,helaas van het net verdwenen
 • de site van Wim J. Schuringa in Nijkerk (http://home.wxs.nl/~w.j.schuringa)
 • de site van 'The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints' (www.familysearch.org)
 • de database van Ancestry (www.ancestry.com)
 • de database van Gendex (www.gendex.com),inmiddels ook van het net verdwenen
 • de database met dopen in Groningen van Menne Glas, helaas ook verdwenen en vervangen door 'Alle Groningers' (www.allegroningers.nl)
 • de genealogie Hogen Esch (www.qualitylane.nl/genealogie/hogenesch.htm)
 • de genealogie Rubingh (www.rubingh.com)
 • de genealogie Schrage (www.assurantieadviseurs.net/schrage/genschrage.html)
 • de genealogie Schuiling
 • de site van Arend Arends (http://home.hccnet.nl/arend.arends/) met uitgebreide informatie over de families Bavinge, Ebbinge, Luinge en Wolters 
 • de kwartierstaat De Keijzer-Eikelenboom (www.hogenda.nl) met veel gegevens over de families Van Bommel en Gijseman

DISCLAIMER

Lang niet alle gegevens in de kwartierstaat zijn door mij gecheckt.
Ik kan dus niet instaan voor de juistheid ervan.
Volgens de officiële regels zou ik overal de vindplaats (DTB, BS, met aktenummer en -datum) moeten vermelden, maar dan ontstaat mijns inziens een onleesbaar geheel.
Ga er daarom van uit dat NIETS in deze kwartierstaat klopt en controleer alles zelf !

 

[Home] [De naam] [Stamvader] [Kwartierstaat] [Stamreeks] [Foto´s] [Index]