Genealogie Simonis


De naam Simonis ...

... kan in een heleboel landen worden gevonden. Ik ben hem al tegengekomen in België, Brazilië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Finland, Litouwen, Hongarije, Duitsland, Oostenrijk en uiteraard Nederland. Omdat ik zelf Nederlander ben (hoewel op het ogenblik woonachtig in Duitsland), ben ik daarin natuurlijk het meest geïnteresseerd. Maar zoals we van Nederlanders gewend zijn, hebben onze familieleden zich over de hele wereld verspreid: we vinden nu uit Nederland stammende Simonissen in o.m. Australië, België, Canada, Duitsland, Engeland, Spanje, de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika.

                     map2.gif

Over het ontstaan of de oorsprong van de naam Simonis verschillen de 'geleerden' van mening.
De één beweert dat de uitgang '-is' een vorm is van 'zoon van' (dus 'zoon van Simon' of 'Simonszoon'), een ander dat het een latinisering is van de naam Simon.
Omdat Simon een naam is die in de bijbel voorkomt en in een heleboel landen en talen wordt gebruikt, is er voor de eerste bewering wel wat te zeggen. Wist je overigens dat Simon een naam was die vroeger veel aan buitenechtelijke kinderen werd gegeven ?
Mijn voorvader Matthijs kwam uit de buurt van Luik en heette waarschijnlijk van zijn achternaam 'Simon', maar aangezien hij chirurgijn was en dus mogelijk wel het één en ander van (potjes)latijn afwist, is ook de tweede bewering niet helemaal ondenkbaar. Veel mensen in de 17e eeuw gebruikten een gelatiniseerde vorm van hun oorspronkelijke naam of van hun beroep. Denk maar aan Faber (smid), Kuperus (kuiper), Mercator (koopman), Nauta (schipper), maar ook aan namen als Grotius (Hugo de Groot) en Tilanus (Van Tiel).

De naam komt in Nederland veel vaker voor dan menigeen denkt. Volgens het 'Nederlands Repertorium van Familienamen' was het aantal dragers van deze naam bij de volkstelling van 1947 maar liefst 1069. In de drie noordelijke provincies en in Zeeland kwam de naam op dat moment helemaal niet voor, in Noord-Holland in totaal 130 keer (waarvan 97 keer in Amsterdam), in Noord-Brabant 112 keer, in Limburg 116 keer en in Zuid-Holland in totaal 617 keer, waarvan het merendeel (418) in Den Haag.
In 2007 was dit aantal overigens gegroeid tot 1277
(Bron: Meertens Instituut)

Al deze 1277 Simonissen horen thuis in ongeveer zes verschillende families.

Eén daarvan is natuurlijk de familie van Zijne Eminentie Adrianus kardinaal Simonis. Zijn stamboom werd uitgezocht door wijlen mevrouw N.C. Simonis-Taconis in Waalre. Als je tot die familie behoort wil ik dat graag van je weten, zodat ik je kan schrappen van mijn lijst van 'nog te benaderen personen'.
       

Dan is er nog een familie waarvan de oudste mannelijke vertegenwoordiger (Joannes Simonis, die in 1704 trouwde) is teruggevonden in Heeze en waarvan de afstammelingen zijn uitgewaaierd naar Delft en later Rotterdam. Daarover bezit ik een tamelijk grote fragmentgenealogie, terwijl ik bovendien contacten heb met personen uit die familie.        

Verder weet ik redelijk wat over een familie Simonis uit Dordrecht, afstammend van een Jean François Simonis uit België (ook mijn voorvaderen komen daar oorspronkelijk vandaan). Een deel van die familie is in Ierland en later Engeland terechtgekomen.        

In een aantal Simonis-families deed een verhaal de ronde over afstamming van Italiaanse schoorsteenvegers. Dat blijkt alleen maar waar te zijn voor een familie uit Utrecht. In 1840 trouwde daar namelijk de Italiaanse schoorsteenveger/rookverdrijver Rochus (Rocco ?) Simonis met een Nederlands meisje. Hij was omstreeks 1814 geboren in Santa Maria Maggiore.        

Ook zit er nog een grote groep Simonissen in Limburg (daarover weet ik nog maar bijzonder weinig) en is er nog een familie in Haarlem/Amsterdam die wel eens heel oud zou kunnen zijn. Er was omstreeks 1450 al een priester van die naam in Haarlem, maar die zal - naar we toch mogen aannemen - weinig nageslacht hebben gehad.  

  • Maar - ik zei het al - waar ik mij het meeste voor interesseer is de familie die afstamt van de chirurgijn Matthijs Simonis. Daarover is in 1993 een boek verschenen van wijlen Dr. A.W.E. Dek: "Bloedverwanten van prins Maurits" (Uitgave: Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht").
  • Als jij, je ouders of grootouders daarin staan, hoor je thuis in de stamboom waar ik me voornamelijk mee bezig hou (ik sta er zelf ook in op pagina 299). Dan wil ik graag een heleboel van je weten, want ik probeer die familie zo compleet mogelijk te krijgen.

Dus als je Simonis heet of iets over een Simonis weet,
ben ik geïnteresserd in alle informatie die je hebt.
Dus klik op de postbus en stuur me een e-mail

 

 

[Home] [Stamvader] [Kwartierstaat] [Stamreeks] [Foto´s] [Bronnen] [Index]